Transporteurs onzeker over toekomst eerste kwartaal 2020

Veel transporteurs van goederen in Nederland zijn onzeker over de toekomst in het eerste kwartaal van 2020. Voor de langere termijn nemen zij een afwachtende houding aan, maar zijn wel positief over de toekomst.

Transporteurs zijn tevreden met de financiële resultaten in 2019. De winsten die transportbedrijven maakten verdwijnen echter weer in het opbouwen van financiële reserves voor economische tegenspoed en investeringen in het bedrijf. Dit zijn de voornaamste conclusies van het jaarbericht 2019 over de conjunctuur van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN), gebaseerd op een enquête onder de leden.

Omzetstijging

Terwijl de tarieven gelijk bleven steeg de kostprijs in het vierde kwartaal van 2019. Stijgende kosten in combinatie met gelijkblijvende tarieven vertaalden zich in druk op de marges. Vooral de stijgende kosten voor brandstof en personeel noemden de transporteurs als belangrijkste veroorzakers. Daarnaast noemden de respondenten de kosten voor files en de gevolgen van het verbod op het vervoer van grond met PFAS als bron van de kostenstijgingen. Ook dragen de betalingen voor reparaties en verzekeringen bij aan de stijging van de kostprijs. Over het hele jaar 2019 gaf 42% van de transporteurs aan dat de bedrijvigheid steeg. Volgens 47% van de respondenten steeg de omzet in het afgelopen jaar. Bijna de helft van de transporteurs (48%) beoordeelt 2019 als een goed jaar met een gemiddeld rapportcijfer van 6,8.

Arbeidsmarkt

Een derde van de transportbedrijven heeft een tekort aan personeel waardoor bij een aantal van hen een deel van het wagenpark stilstaat. Van de bedrijven met vacatures geeft 61% aan (eind 2018: 63%) dat deze moeilijk (45%) of zelfs zeer moeilijk (15%) zijn te vervullen. Van de transportbedrijven die deelnamen aan de enquête meldt slechts 24% dat het aantal personeelsleden is gestegen. Verreweg het grootste deel (45%) stelt dat het aantal personeelsleden gelijk is gebleven.

Toekomst

TLN-leden verwachten grote veranderingen in de komende 5 jaar. Er is onzekerheid over de ontwikkeling van de economie en de invloed van politieke besluitvorming. Op mondiaal niveau gaat het bijvoorbeeld om de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China. Op Europees niveau over de gevolgen van Brexit en het Mobility Package. Nationaal is het vraagstuk van de kilometerbeprijzing nog onduidelijk en gaan vervoerders aan de slag met de implementatie van het Klimaatakkoord. Binnen hun eigen bedrijfsvoering hebben ze te maken met de stijgende leeftijd van de medewerkers, de aanhoudende vraag naar nieuwe chauffeurs en een toenemende complexiteit van de sociale wet- en regelgeving. Zoals het ondernemers betaamt is 56% van de respondenten desondanks positief over de toekomst op de langere termijn.

Lees hier de volledige versie van het onderzoek.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur