Transportsector betaalt rekening voor materiaaltekort OM

Vanwege een tekort aan materiaal en personeel bij het Openbaar Ministerie is het niet mogelijk om de verkeershinder bij de Haringvliet te beperken. Daardoor loopt de transportsector onnodig miljoen euro’s schade op. “Volstrekt belachelijk”, reageert TLN-directeur Jan Boeve.

TLN rekende eerder uit dat een half uur extra reistijd vanwege verkeershinder bij de Haringvlietbrug de transportsector zeker 53 miljoen euro kost. Na verder onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt echter dat het rijtijdverlies in de avondspits niet 30, maar zeker 68 minuten bedraagt, waardoor de kosten voor vervoerders nóg verder oplopen.

Tekort
In gesprek met Rijkswaterstaat riep onder andere TLN op om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door tot de renovatie in 2023 beide rijstroken open te houden. Volgens Rijkswaterstaat is dat echter niet mogelijk, vanwege een materiaal- en personeelstekort bij de politie en het OM. Daardoor zouden zij niet kunnen handhaven op de snelheidsbeperking.

Belachelijk
“Volstrekt belachelijk”, reageert TLN-directeur Jan Boeve. “Het kan écht niet zo zijn dat vervoerders de komende jaren massaal stilstaan en miljoenen euro’s schade leiden omdat het niet lukt om op tijd een paar flitspalen te plaatsen of een trajectcontrole in te stellen. Vanaf aanstaande maandag gaan de rijkstroken dicht, dus haast is geboden. Hoe moeilijk kan het nou zijn om voor die tijd een mobiele controlepost te installeren? Dat kost ongetwijfeld minder dan 53 miljoen, het bedrag dat onze leden minimaal kwijt zijn als ze tot 2023 op dat traject in de file staan.

Onmisbaar
Boeve vervolgt: “Deze uitzonderlijke situatie vraagt ook om een uitzonderlijke oplossing. Naast het belang voor de transportsector is de brug onmisbaar voor de bereikbaarheid van de regio, van banen en voor hulpdiensten. Daarom moet het OM en politie alles op alles zetten om de doorstroming te maximaliseren. Anders laten ze niet alleen de transportsector, maar een hele regio deze zomer in de kou staan.”

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur