Tweede deadline CBAM-kwartaalrapport nadert: 30 april 2024

Uiterlijk 30 april 2024 moet het tweede CBAM-kwartaalrapport worden ingediend voor CBAM-goederen die in het eerste kwartaal van 2024 zijn ingevoerd.

Op de site van de NEa is een stroomschema te vinden aan de hand waarvan per kwartaal kan worden beoordeeld of je een CBAM-rapport moet indienen.

Bij het indienen van het eerste kwartaalrapport werden diverse foutmeldingen ondervonden. De laatste versie van de begrippenlijst en FAQ van de NEa over onder andere foutmeldingen in het CBAM-register is hier te vinden. Raadpleeg bij een foutmelding dus eerst dit document dat regelmatig wordt bijgewerkt. Als je tegen een foutmelding aanloopt die niet in dit deze FAQ is opgenomen, maak dan een schermafbeelding van de foutmelding en neem contact op met de CBAM Helpdesk van de NEa.

Voor partijen die met XML-bestanden wensen te werken, is meer informatie hierover te vinden op de website van de Europese Commissie onder het kopje ‘Where to report’.

Meer weten?

Contact de expert

Team Fenex

Fenex-specialisten

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.