Tweede Kamer tegen verruiming cabotageregels

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil niet dat er meer mogelijkheden voor cabotage komen, zoals de Europese Commissie voorstelt. Zij steunen de oproep van TLN, FNV en CNV om oneerlijke concurrentie in Europa te voorkomen.

​Bij een vergadering in de Tweede Kamer op woensdag 30 mei over Europese plannen voor de transportsector bleek dat vijf van de zes aanwezige partijen tégen de verruiming van de regels voor cabotage zijn (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat). Zij verwezen bij hun inbreng veelvuldig naar de petitie die TLN gisteren samen met vakbonden FNV en CNV over dit onderwerp aanbood aan de Tweede Kamer. Met die petitie riepen TLN en de vakbonden de Nederlandse politiek op te strijden tegen enkele voorstellen die de Europese Commissie deed in het kader van een pakket aan nieuwe wetten voor de transportsector, het zogeheten Mobility Package​.

Scheefgroei

De voorstellen uit het Mobility Package zorgen ervoor dat Europa de markt voor transport volledig vrijgeeft: cabotage wordt vrijwel onbeperkt mogelijk. Zo ontstaat verdere scheefgroei op de Europese transportmarkt, vinden TLN, FNV en CNV. De lonen en premies liggen bijvoorbeeld in Oost-Europa veel lager dan in Nederland: hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie voor Nederlandse transportbedrijven en een verslechtering van arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs.

‘Nederlandse economie op het spel’

Aanwezige Kamerleden delen de zorgen van TLN en de bonden. ‘Als je de cabotage gaat oprekken, zetten we een groot deel van de Nederlandse economie op het spel’, zei Gijs van Dijk (PvdA). Ook D66-Kamerlid Matthijs Sienot merkte op dat de verschillen tussen Oost- en West-Europa nog te groot zijn om een gelijk speelveld te garanderen. Het CDA vindt met TLN, FNV en CNV dat we beter de huidige regels voor cabotage kunnen behouden: ‘Onze lijn is dat de huidige cabotagerichtlijn goed genoeg is, wij hebben geen behoefte aan verruiming. Daar zijn simpelweg onvoldoende argumenten voor.’

Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW gaf aan dat ze zeker voor de Nederlandse belangen gaat opkomen in Brussel.

Meer beveiligde parkeerplaatsen

Tijdens de vergadering kwam ook de noodzaak van ​meer beveiligde parkeerplaatsen aan bod: een noodzaak die TLN ook bepleit. Er zijn nu te weinig van dit soort parkeerplaatsen, vindt de Kamer. Nederland, maar ook de Europese Unie, moet daar wat aan doen, aldus VVD-Kamerlid Remco Dijkstra: ‘Zie je ze al aankomen 30 vrachtautochauffeurs bij Van der Valk? Die krijgen geen parkeerplek, die zijn er niet. We hebben daar wel wat te doen, ook in Europees verband om te zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs