Tweede Kamer uit zorgen over uitstel vrachtwagenheffing

De fracties van de SGP, CDA, D66, PvdD en PvdA uitten tijdens het commissiedebat MIRT hun zorgen over het uitstel van de vrachtwagenheffing. Vanmiddag gaat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in op de vragen die door de fracties zijn gesteld.

Chris Stoffer van de SGP liet weten moeite te hebben met het opschuiven van de vrachtwagenheffing: ‘Het bedrijfsleven rekent op de invoering van de vrachtwagenheffing voor de terugsluis voor verduurzaming van het wagenpark en mijn vraag is, waarom zouden we dit vertragen?’ Habtamu de Hoop (PvdA) sloot zich bij de inbreng van Chris Stoffer aan.

Kiki Hagen (D66) wilde weten of de vertraging van de vrachtwagenheffing een gat slaat in afspraken uit het Klimaatakkoord en of de minister de gevolgen van het uitstel wel overziet. Eva van Esch van de Partij van de Dieren was erg verbaasd: ‘Dit is één van de weinige klimaatafspraken uit het regeerakkoord. En juist deze is weer op de lange baan geschoven. Wat ons betreft gaat die zo snel mogelijk door.’

Betrouwbare overheid
Op vragen van Kiki Hagen (D66) aan Jaco Geurts (CDA) over de vrachtwagenheffing liet Geurts weten: ‘Wij vinden als CDA dat je een betrouwbare overheid moet zijn. En dat betekent dat je afspraken moet nakomen. En dat betekent gewoon dat het urgent is dat het geregeld gaat worden door het kabinet, of het nu demissionair of missionair is. We laten op deze manier het bedrijfsleven in de steek. Dus vol gas om dit te gaan organiseren.’

Vanmiddag geeft minister Cora van Nieuwenhuizen antwoord op de vragen van de Kamerleden.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid