Uitspraak uitbetaling buitenlandse chauffeurs biedt duidelijkheid

De recente uitspraak van het hoger gerechtshof over schijnconstructies en de uitbetaling van buitenlandse werknemers schept duidelijkheid over het werkland van chauffeurs. Dat is positief, reageert TLN.

Hoewel TLN de uitspraak nog in detail moet bestuderen, lijkt het erop dat het hof hiermee in lijn is met de regels zoals die beschreven staan in het mobility package. Omdat dit een zaak uit 2015 betreft denkt TLN dat het mobility package deze kwestie heeft ‘ingehaald’.

Mobility Package
In het mobility package staan duidelijke regels over de detachering en eerlijke beloning van buitenlandse chauffeurs. Speciaal voor het vervoer is er een zogenaamde ‘lex specialis’ in het leven geroepen, die in februari 2022 van kracht gaat. Die regeling ziet erop toe dat chauffeurs het loon moeten krijgen van het land waar ze op dat moment rijden. Dus een Poolse chauffeur die in Nederland rijdt, heeft recht op Nederlands loon. Ook moet door het mobility package meer binding ontstaan tussen het land (of landen) waar de vervoersactiviteiten plaatsvinden en de vestiging (en) van het bedrijf. Om dat te realiseren moet in Europa wel adequaat en uniform gehandhaafd worden op de regels uit het mobility package, benadrukt TLN. Anders dreigt de wetgeving te veranderen in een dode letter.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs