Uitstel Schipholkrimp: TLN blijft inzetten op bescherming vrachtsector

Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijft zich inspannen voor behoud van de Schiphol-slots voor goederenvervoer. Ook nu demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) deze week aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat Schiphol het komende jaar geen vermindering van slots hoeft te ondergaan. De oorspronkelijke plannen voor krimp van Schiphol zijn met minstens één jaar uitgesteld. Dit besluit is genomen onder druk van de Verenigde Staten en Canada, alsook naar aanleiding van een brief van de Europese Commissie.

In de afgelopen periode heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) zich actief ingezet bij de politiek om de Schiphol-slots voor goederenvervoer te behouden, een inspanning die ook tijdens de vorming van een nieuw kabinet na de Tweede Kamerverkiezingen zal worden voortgezet. TLN streeft ernaar te voorkomen dat de vrachtsector onevenredig wordt getroffen door mogelijke toekomstige krimpplannen voor Schiphol.

Lobby voor goederenslots

De voorgestelde krimpplannen van Schiphol bemoeilijkten de verdeling van vliegslots, waarbij alleen luchtvaartmaatschappijen met historische rechten in aanmerking kwamen voor beschikbare slots, wat niet of in mindere mate gold voor goederenvervoerders. TLN heeft vorige maand in de Kamer de aandacht gevestigd op de onzekere positie van luchtvracht in het geval dat de krimpplannen doorgang zouden vinden, wat een onevenredig harde impact zou hebben. Daarnaast benadrukt TLN het cruciale belang van luchtvracht voor het Nederlandse logistieke systeem, met name voor hoogwaardige en tijdgevoelige goederen zoals medicijnen en hartkleppen. Ondanks dat het slechts 3% van het aantal vluchten uitmaakt, draagt de vrachtsector wel 25% bij aan de toegevoegde waarde van de luchthaven. Tijdens een debat met de Kamer heeft minister Harbers eerder aangegeven hier bijzondere aandacht aan te besteden.

Balanced Approach

In de plannen van demissionair minister Harbers zou het maximum aantal vluchten op Schiphol volgend jaar moeten worden teruggebracht van 500.000 naar 460.000 en later naar 452.000. Eurocommissaris van Transport Adina-Ioana Vălean heeft het ministerie maandag laten weten dat de commissie zich zorgen maakt over het feit dat Nederland de ‘balanced approach’-procedure niet correct heeft gevolgd. Deze procedure schrijft voor dat de juiste stappen moeten worden genomen om geluidshinder te verminderen, waarbij luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid moeten hebben om dit op alternatieve wijze te bereiken, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe vliegtuigen met minder geluid. De Europese Commissie geeft in haar brief aan minister Harbers aan dat Nederland mogelijk een procedure kan verwachten wegens het niet naleven van Europese regelgeving.

Steun uit VS en Canada

Minister Harbers vermeldt in zijn Kamerbrief dat de Verenigde Staten en Canada bezwaar hebben gemaakt tegen de voorgenomen krimp. Zij beschouwen deze als onrechtvaardig, discriminerend en verstorend voor de concurrentie. Beide landen hebben ook tegenmaatregelen aangekondigd, zoals het vooraf delen van vluchtschema’s met de Amerikaanse overheid. Deze bezwaren hebben ertoe geleid dat de minister zijn besluit heeft uitgesteld. Het kabinet handhaaft echter het voornemen om Schiphol te laten krimpen, zij het dat de uitvoering hiervan aan een volgend kabinet wordt overgelaten.

Niet onevenredig getroffen

Op 22 november zijn er verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer, waarbij veel politieke partijen het verminderen van Schiphol in hun programma’s hebben opgenomen. Hierdoor is de kans groot dat het nieuwe regeerakkoord verdere voorstellen voor krimp van Schiphol zal bevatten. TLN zal zich tijdens de formatie inzetten voor specifieke bescherming van de vrachtsector, zodat zij niet onevenredig worden getroffen door deze plannen.

Meer weten?

Contact de expert

Susanna Leemhuis

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.