Vakschool Logistiek Limburg transformeert de logistieke sector

Vorig jaar bundelden achttien Limburgse bedrijven, drie opleidingsinstituten en het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) hun krachten met een gezamenlijk doel: de logistieke sector voorzien van voldoende, goed geschoold personeel. Om de aanhoudende schaarste in de logistieke sector aan te pakken werd de Vakschool Logistiek Limburg opgericht. Deze samenwerking - tussen mbo-onderwijsinstellingen Gilde Opleidingen, Vervoerscollege Venlo, VISTA college en bedrijven uit de sector - werd vastgelegd in een convenant. Hoe gaat het nu, een jaar na het tekenen van het convenant, met de plannen van de Vakschool? We vroegen het relatiemanager Bart Hermans.

‘Het initiatief begon met veel enthousiasme en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De eerste lichting in Venlo is gestart en toont goede resultaten. Het ontbreekt absoluut niet aan wil en enthousiasme vanuit de bedrijven’, stelt Hermans. ‘Je merkt wel dat bedrijven in de praktijk vooral worden geregeerd door de waan van de dag. Er gaat veel werk zitten in het stroomlijnen van alle plannen. Daar moet tijd voor worden gemaakt. Daarom ben ik in februari aangehaakt bij de Vakschool. Voor het komende jaar ligt er nu een plan om diepte en duurzaamheid in het programma te brengen.’


Drie pijlers
De strategie van de Vakschool rust op drie belangrijke pijlers: uitbreiding van de doelgroep, imagoverbetering en het verbeteren van het onderwijs. ‘We zijn onze focus gaan verbreden van enkel vmbo-leerlingen naar zij-instromers en nieuwe Nederlanders. Onze economie heeft al deze groepen hard nodig’, legt Hermans uit. ‘Daarnaast streven we ernaar om onze kandidaten niet alleen op te leiden maar ook een baangarantie te bieden. Wie zich bij ons inschrijft, wordt gegarandeerd geplaatst bij een van de aangesloten bedrijven. In veel andere sectoren op de arbeidsmarkt wordt al gewerkt met baangarantie en het is heel waardevol om dit in de logistieke sector ook te gaan toepassen.’


Begeleiden
Ook voor de begeleiding van studenten komt extra aandacht. ‘Ik zeg wel eens gekscherend dat veel bedrijven het begeleiden van studenten soms zien als een wormvormig aanhangsel. Ze willen heel graag, maar hebben er in de praktijk vaak te weinig tijd voor. Om bedrijven meer te ondersteunen, gaan we een programma opstellen waarbij we de begeleiders van die bedrijven gaan trainen. Zij krijgen scholing in pedagogische en didactische vaardigheden, maar ook in de psychosociale en sociaal economische ontwikkeling van kandidaten. Dit is uiteindelijk een win-win voor alle partijen.’

Om een eenduidige leerervaring te garanderen, werkt de Vakschool aan een uniform onderwijsprogramma. ‘Het mag niet uitmaken of iemand de opleiding in Noord-, Midden- of Zuid-Limburg volgt. We werken aan lesstof waar iedereen achter staat en in de praktijk wat aan heeft. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor extra ondersteuning in de Nederlandse taal voor nieuwe Nederlanders.’


Marketing
Naast onderwijs is marketing een belangrijk focuspunt voor de Vakschool. ‘We werken aan zowel traditionele als moderne marketingstrategieën om de Vakschool te promoten. Zo zijn we in gesprek met de Weekendschool om opgenomen te worden in het lesprogramma van het basisonderwijs. We streven er ook naar om altijd aanwezig te zijn bij open dagen van middelbare scholen. De aanwezigheid op die dagen verdelen we onder de partners. Zo draagt iedereen zijn of haar steentje bij. De Vakschool krijgt ook een eigen pagina op de website van STL, met een vermelding van alle partners, opleidingen en vacatures.’


Eerlijk blijven
Sinds de start van de Vakschool is het aantal aanmeldingen voor een logistieke opleiding aanzienlijk gestegen. ‘De brede profilering en professionalisering werpen echt hun vruchten af. Iets wat ik zelf hoog in het vaandel heb staan, is om passie over te brengen en daarbij heel eerlijk te blijven. Ik geloof niet zo in het sexy maken van de sector, dat vind ik window dressing. Geef mensen liever een reëel beeld van wat ze kunnen verwachten bij een baan in deze sector. Schets de voor- en nadelen. Mensen moeten uiteindelijk voor zichzelf beslissen of het beroep ook echt bij hen past, met die voor- én de nadelen. Open dagen, workshops en kennisdagen die we vanuit de Vakschool kunnen organiseren lenen zich daar heel goed voor.’

Met de visie om iets exclusiefs te bouwen, gelooft Hermans sterk in de toegevoegde waarde van de Vakschool. ‘Bedrijven die deelnemen, ervaren duidelijke voordelen. Wie niet deelneemt, zal het verschil zeker gaan merken. Overkoepelend geloof ik dat het voor de logistieke sector en de opleidingsinstituten alleen maar winstgevend zal zijn: betere werknemers, heldere afspraken en een gevoel dat we het samen doen. Dat is uiteindelijk toch de mindset die deze sector al jaren zo sterk maakt.’

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN.
Auteur: Femke Radder

Meer weten?

Contact de afdeling Team Communicatie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.