Val kabinet: snel nieuw bestuur wenselijk

Met verontrusting heeft TLN kennis genomen van de val van het kabinet-Rutte IV. Momenteel spelen er veel belangrijke en urgente zaken: de grote verduurzamingsopgave, de oplossing van de stikstofproblematiek, de investeringen in de aanleg, het beheer en onderhoud van (multimodale) infrastructuur en de vrachtwagenheffing. Dat vraagt om leiderschap en uitvoering van eerder bedacht beleid. Vertraging is onwenselijk.

Nederland is gebaat bij snelle verkiezingen en dat er snel weer bestuurd kan worden. In de tussentijd is het van belang dat zo min mogelijk dossiers controversieel worden verklaard. Hierdoor kan de uitvoering van dossiers doorgezet worden nu het kabinet demissionair is geworden. Het is namelijk van groot belang dat de oplossingen die er na overleg met de sector liggen, doorgang kunnen vinden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.