Verenigd Koninkrijk – Betalen voor invoer SPS producten: neem deel aan Consultatie

Voor het vervoer van veterinaire, sanitaire en fytosanitaire producten wordt door het VK per 31 oktober aanstaande het Target Operating Model ingevoerd. Voornoemde producten kunnen per 31 oktober a.s. bij binnenkomst in het VK aan controles worden onderworpen. Voor het uitvoeren van deze controles richt de overheid zgn. Border Control Post (BCP’s) in.

De bouw- en operationele kosten die hiermee gemoeid zijn, wil de Britse overheid via een algemene heffing terugverdienen. Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) heeft de opdracht gekregen om een conceptheffing te ontwikkelen. Dit is de Common User Charge (CUC) geworden. Het model gaat uit van een vast tarief dat wordt geheven op elke SPS-zending (planten, plantaardige en dierlijke producten) die in aanmerking komt voor BCP-controle. Dit zijn doorgaans zendingen die in de categorie high risk vallen. De BCP’s gaan zich specialiseren in controles van bepaalde producten, waardoor het BCP uiteindelijk gaat bepalen welke route de zending moet afleggen, ofwel via de haven van Dover ofwel via de Eurotunnel. Dit kan dus grote consequenties gaan hebben voor bedrijven. Naast overheid BCP’s worden in de toekomst ook commerciële BCP’s ingericht bij andere havens, maar daarover is nu nog weinig bekend.

De hoogte van de Common User Charge wordt geschat op £20 tot £43 per zending, inclusief BTW. In het voorstel wordt nog gekeken naar het invoeren van een gereduceerde heffing voor zendingen van dierlijke producten met een laag risico, omdat deze niet routinematig bij BCP’s worden gecontroleerd. Ook zijn transitoritten nog niet opgenomen in de CUC. Bij niet-naleving van de Common User Charge kunnen boetes worden opgelegd.

Onderdeel van het toekomstbeleid van de Britse overheid is zich in te zetten voor een ecologische samenwerking met het industriële bedrijfsleven. In het kader daarvan komt er een Trusted Trader-programma, waarin regelingen zullen worden opgenomen voor bedrijven die onder andere goederen importeren uit de EU. Lidmaatschap van dit programma kan leiden tot vrijstellingen in de Common User Charge. Om een Trusted Trader te worden moet het bedrijf gevestigd zijn in het VK.

De Britse overheid benadrukt het belang van input uit het bedrijfsleven. Daarom hebben ze een consultatie opgesteld met een aantal vragen. Feedback, standpunten en praktijkvoorbeelden worden op prijs gesteld. Fenex raadt leden, die zich bezighouden met het vervoer van veterinaire en fytosanitaire producten, deel te nemen aan deze consultatie. 

Meer weten?

Contact de expert

Team Fenex

Fenex-specialisten

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.