Verkiezingscampagnes van start met aandacht voor logistiek

De Tweede Kamer is begonnen aan het verkiezingsreces. De laatste stemmingen duurden in de nacht van donderdag op vrijdag 27 oktober tot diep in de nacht. Alle reguliere vergaderingen en debatten over wetsvoorstellen en begrotingen vervallen nu. De politieke partijen richten zich alleen op hun verkiezingscampagne, tenzij de Tweede Kamer door omstandigheden wordt teruggeroepen. TLN organiseert de komende tijd diverse activiteiten om politici te wijzen op de belangen van de logistieke sector.

Tijdens het opstellen van de verkiezingsprogramma’s heeft TLN politieke partijen voorzien van informatie over de logistieke sector. Dat hebben we gedaan middels ons verkiezingsmanifest, maar ook door in gesprek te blijven met de schrijvers van de programma’s.

Dankzij deze informatie hebben de meeste politieke partijen mooie plannen opgesteld voor de komende jaren. Zo zijn er partijen die inzet willen plegen op de digitalisering van het goederenvervoer, aandacht hebben voor de inpassing van distributiecentra in het landschap en middelen willen vrijmaken voor beter beheer en onderhoud.

Politieke debatten

TLN organiseert in het land de komende weken politieke debatten. Hierbij speelt ondernemerschap in de logistiek een centrale rol. Verschillende kandidaat Kamerleden bediscussiëren in deze debatten thema’s als stadslogistiek, bereikbaarheid en duurzaamheid.
De aftrap van deze politieke debatten vindt komende maandag 30 oktober plaats in Den Haag. Daar zullen de woordvoerders mobiliteit van de zes grootste politieke partijen met elkaar in debat gaan over de mobiliteit van de toekomst, en hoe we zorgen dat we voldoende laadcapaciteit vrij maken voor al die elektrische vrachtwagens die er moeten komen.

Transport en Logistiek vormen een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie en samenleving. Het is onmisbaar voor het waarmaken van de maatschappelijke ambities en de logistieke ketens zijn cruciaal voor onze internationale concurrentiepositie. Om onze sector te verduurzamen en tegelijkertijd Nederland draaiende te houden hebben we de overheid hard nodig.

Nieuwe Tweede Kamer

Op 22 november 2023 stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. TLN vraagt tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet opnieuw aandacht voor onze belangen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.