Verlaging EU-ondergrens naar 2,5 ton toch gevolgen voor vergunningplicht NL

De ondergrens voor de vergunningplicht is in het Mobility Package verlaagd van 3500 kg naar 2500 kg toelaatbare maximum massa. Dat heeft ook gevolgen voor de Nederlandse vergunningplicht, met een ondergrens van 500 kg laadvermogen. Dat meldt de NIWO op haar website. De verlaging is een gevolg van de verwerking van de nieuwe wetgeving in de Nederlandse Wet Wegvervoer Goederen (WWG).

De toelaatbare maximum massa is het maximum gewicht (ledig gewicht plus het maximale laadvermogen) dat door de fabrikant is bepaald. ‘Deze wijziging heeft voor de Nederlandse vergunninghouders nauwelijks tot geen gevolgen omdat Nederland al sinds jaar en dag een strengere vergunningsgrens hanteert, namelijk een ondergrens van 500 kg laadvermogen. Er is echter een kleine categorie van voertuigen die een laadvermogen heeft van 500 kg of minder én een toelaatbare maximum massa heeft van meer dan 2500 kg’, zo meldt de NIWO.

Uit de Kamerstukken blijkt dat het naar inschatting van de ILT gaat om ca 1400 voertuigen met een ‘gesloten opbouw’. TLN merkt op dat dit veelal grote bestelauto’s zullen zijn waarvan het laadvermogen is teruggekeurd tot minder dan 500 kg maar waarvan de toegestane maximum massa meer is dan 2500 kg (na terugkeuring). Deze voertuigen vallen straks dus ook onder de vergunningplicht, ook als zij alleen binnen Nederland rijden.

De Wet Wegvervoer Goederen wordt zodanig aangepast dat gevestigde vervoerders die gebruikmaken van vrachtauto’s met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg, los van de vraag of er in die gevallen sprake is van een laadvermogen dat minder is dan 500 kg, vergunningplichtig worden.

‘Ben je al vergunninghouder en beschik je over een of meer voertuigen met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg: vraag dan voor elk voertuig een extra vergunning aan, ‘schrijft de NIWO. ‘Ben je nog geen vergunninghouder en beschik je over een of meer voertuigen met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg waarmee beroepsgoederenvervoer wordt verricht: vraag dan ook een vergunning aan.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.