Vervoerders eisen actie EU tegen beleid Tirol

Ondanks herhaaldelijk verzet blijft Tirol maatregelen nemen die het vrachtverkeer over de Brenner route ernstig belemmeren. Samen met de IRU en vijf andere Europese vervoersorganisaties roept TLN de Europese Commissie op om in te grijpen en het vervoersvijandige beleid van Tirol aan te pakken.

Tirol voert al ruim 15 jaar een actief anti-transit beleid: naast het reguliere weekendrijverbod, bestaat ook een nachtrijverbod en Euronormverbod op de A12. Ook hanteert Tirol al jarenlang een sectoraal rijverbod, waardoor bepaalde goederen verplicht op de trein moeten. Dit rijverbod wil Tirol in januari 2022 aanscherpen, door alleen Euro VI voertuigen toe te laten met een eerste toelating vanaf januari 2020.

Escalaties
‘De maat is vol’, reageert Elmer de Bruin, international affairs manager bij TLN. ‘Ondanks dat het Europese Hof al tweemaal het vonnis heeft uitgesproken dat dit sectorale rijverbod rijverbod strijdig is met EU-wetgeving, gaat Tirol gewoon door. Wij eisen dat de Europese Commissie haar rol als “hoeder van EU-verdragen” eindelijk oppakt en een inbreukprocedure tegen Oostenrijk start.’

Doseringsmaatrgelen
Tirol hanteert het zogenaamde blokafhandelingsprincipe, waardoor voertuigen mondjesmaat worden doorgelaten. Die opstapeling van maatregelen en rijverboden leidt niet alleen tot ergernis en inefficiëntie bij vervoerders, maar ook tot grote opstoppingen en verstoringen in de keten. ‘Met nieuwe escalaties in de afgelopen weken’, vertelt De Bruin. ‘Aan de Duits-Oostenrijkse grens stonden er verschillende keren tot wel 70 kilometer file. Chauffeurs hebben daardoor tot wel tien uur stil gestaan. Zonder sanitaire voorzieningen, eten of drinken. Ook meldden verschillende industriële bedrijven een productiestop, vanwege de aanhoudende verstoringen in de supply chain.’

Chauffeurstekort
Naast alle belemmeringen op de route kampen veel vervoerders in Europa met een groot tekort aan chauffeurs. En hebben bedrijven steeds meer moeite om chauffeurs te vinden die bereid zijn om de Brenner route te rijden. Bovendien is er te weinig capaciteit om al het vervoer te verschuiven naar het spoor. De spoorverbinding die daar een einde aan moet maken, de Brenner basistunnel, is naar verwachting pas in 2032 klaar voor gebruik.

Passiviteit
Daarom zijn nu oplossingen nodig, benadrukt TLN samen met de IRU en vijf andere vervoersorganisaties in een brandbrief aan de Europese Commissie. ‘De commissie staat passief aan de zijlijn, terwijl Tirol al jarenlang Europese wetgeving aan zijn laars lapt’, aldus De Bruin. ‘Met enorme gevolgen voor vervoerders en de hele logistieke keten. Om erger te voorkomen moet de EU nú ingrijpen.’

Meer weten over dit dossier? Elmer de Bruin schreef hier onlangs een artikel over in HUB, hét ledenblad van TLN.

Actuele brandstofprijzen

Diesel grootverbruik

€ 1,571

Prijzen per vrijdag 21 juni 2024. Prijzen excl. BTW.

Actuele dieselprijzen in Nederland

Dieselprijs (EUR)Datum
€ 1,571vrijdag 21 juni 2024
€ 1,563donderdag 20 juni 2024
€ 1,563woensdag 19 juni 2024
€ 1,563dinsdag 18 juni 2024
€ 1,555maandag 17 juni 2024
€ 1,555zondag 16 juni 2024
€ 1,546maandag 10 juni 2024
€ 1,546zaterdag 08 juni 2024

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs