Vervoeren met de digitale mestbon

De manier waarop mestvervoer wordt doorgegeven is per 1 januari 2023 veranderd. Vanaf deze datum werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier, namelijk met het ‘realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ (het rVDM) ofwel de digitale mestbon. We praten met TLN-lid Stelt uit Beverwijk over de deze nieuwe werkmethode.

De overheid wil mesttransporten digitaal en realtime vastleggen waardoor de meststromen beter kunnen worden gevolgd. Dit heeft voor iedereen in de mestketen gevolgen voor de administratie. De belangrijkste wijziging is dat er voor, tijdens en na het vervoer, digitaal gegevens worden doorgegeven aan de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vervoerders melden gegevens tijdens het transport. De afnemers, bijvoorbeeld boeren, moeten het vervoer achteraf binnen zeven dagen digitaal bevestigen. Door het digitaal vastleggen van deze gegevens hoopt de overheid sneller en effectiever fraudeurs aan te pakken en onbedoelde fouten eruit te halen.

Vooraanmelding

‘Elke vrachtauto van Stelt bezit een AGR-GPS. Hiermee is het voor de RVO inzichtelijk waar de mest geladen is en waar deze vervolgens gelost gaat worden. We waren dus al aardig digitaal op pad. Er was alleen nog steeds vanuit de overheid een papieren vrachtbrief met handtekening vereist. Vanaf 2023 is ook dat onderdeel digitaal ondervangen’, zegt Jeffrey Oldengarm, eindverantwoordelijk voor commercie bij Stelt.

De vooraanmelding is daarbij een nieuwe werkmethode. De chauffeur moet nu ook vooraf op de locatie aangeven dat hij gaat laden. ‘Dit levert een extra taak op voor chauffeurs. Men realiseert zich niet altijd dat chauffeurs geen administrateurs zijn. Daarom proberen wij bij de chauffeur zo min mogelijk administratietaken neer te leggen. De planning doet de vooraanmelding en de chauffeur vult deze aan met de actuele gegevens. Hiermee proberen we de foutmarges klein te houden.’

Tablet in de vrachtauto

‘Vanaf eind oktober zijn we met softwareleverancier VDMAdmin gaan testen of het systeem voor de vooraanmelding naar onze wens werkt’, vult Rob Dekker, eindverantwoordelijk voor transport aan. ‘We hebben in elke cabine een tablet geplaatst. Hierop is de applicatie van VDMAdmin geïnstalleerd. De chauffeurs kunnen zich hiermee aanmelden en de activiteiten invullen.’

Dekker vervolgt: ‘Het systeem is eerst bij drie chauffeurs uitgerold en later deze maand volgt de rest. Voor ons is het belangrijk om onder de chauffeurs ambassadeurs aan te wijzen die hun collega’s later kunnen bijstaan bij vragen. Zeker in de drukke periodes is de planning ook daarbij geholpen. Ik hoop dat het systeem van de RVO tijdens deze drukke periodes stabiel blijft. Ze moeten niet onderschatten hoeveel data zij gaan binnenkrijgen.’

Keurmest

De RVO moet echt meer gebruik gaan maken van deze data, benadrukt Oldengarm. ‘Laat slimme mensen naar deze data kijken en analyseren. Ik ben ervan overtuigd dat ze op basis van deze analyses best wel wat gevallen van mestfraude naar boven kunnen halen. Maar wat ik nu begrijp, blijft deze data in aparte hokjes. Dat is onwijs zonde. Je kunt namelijk inzicht krijgen in de hoeveelheid dieren, de grootte van het land en de locaties. Als je daar algoritmes op loslaat, kun je vast en zeker de goede en foute mestvervoersbewegingen eruit halen. Alles wat rood in het systeem wordt, kun je vervolgens gaan controleren.’ Oldengarm vertelt verder. ‘Binnen onze keten krijgen we het keurmerk Keurmest waarmee we kunnen aantonen dat we als mesttransporteur alle gegevens goed en inzichtelijk hebben. Maar de RVO kan daar zelf ook veel aan doen. Ik weet zeker dat als de RVO in de toekomst deze data beter gaat analyseren dat de mestketen geen keurmerk meer nodig heeft om te laten zien dat wij eerlijk en transparant te werk gaan.’

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Auteur: Jennifer Visser

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.