Voorkom criminelen op uw loonlijst, sluit u aan bij WLS!

Diefstal en fraude door eigen medewerkers komt vaker voor dan u denkt. Door u aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) kunt u voorkomen dat u criminele medewerkers aanneemt.

​Bij criminaliteit door eigen medewerkers gaat het altijd om een strafbare, en voor uw bedrijf schadelijke handeling zoals diefstal van goederen, dieseldiefstal, verduistering en fraude. De logistieke sector is extra kwetsbaar door de vaak aantrekkelijke goederen, die gemakkelijk in het helingcircuit zijn weg te zetten. Een groot deel van de schade van deze criminaliteit komt direct voor rekening van de ondernemer en kan in sommige gevallen zelfs bedreigend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Een zorgvuldige werving en selectie van personeel is dus noodzakelijk, ook in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS)

Door het WLS te raadplegen kunt u als ondernemer voorkomen dat er medewerkers met een verleden van fraude of criminaliteit ‘ongezien’ het bedrijf in komen. Het WLS is gebaseerd op aangifte en ontslag, niet op veroordeling of klacht. Hiermee is het een aanvullend instrument op de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG is gebaseerd op het gedrag uit het verleden, waarbij een veroordeling de grondslag is. In veel gevallen is er aangifte gedaan, maar komt het niet tot een zaak bij de rechter door bijvoorbeeld een sepot. Dit zorgt voor veel frustraties bij ondernemers.

Gezamenlijk initiatief

Het WLS is een gezamenlijk initiatief van logistieke koepelorganisaties TLN, ACN en FENEX. Door deze samenwerking kunnen alle ondernemers in de hele logistieke sector gebruik maken van het waarschuwingsregister. Het register dat steeds vaker door ondernemers wordt gebruikt, beschikt over een verklaring van rechtmatigheid afgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie en aanmelden bij het WLS? Klik dan hier.​

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid