Voorwaarden voor omkeuren N3 bedrijfsautotrekker naar terminaltrekker

Vervoerders die een bedrijfsautotrekker (voertuigcategorie N3) bij de RDW willen omkeuren naar een mobiele machine (MM, voertuigcategorie U), om hem vervolgens als zogenaamde terminaltrekker in te zetten, moeten met een aantal zaken rekening houden. Dat kan namelijk niet zomaar.

Rangeerwerkzaamheden met opleggers op eigen terrein of tussen vlakbij elkaar gelegen (eigen) terreinen, worden vaak uitgevoerd met oudere bedrijfsautotrekkers. Deze zijn technisch nog prima in orde voor rangeerwerkzaamheden, maar zijn economisch niet meer rendabel als lange afstandstrekker. Vaak worden terminaltrekkers op eigen terrein ook bestuurd door leerlingen, die zo al kunnen ruiken aan het chauffeursvak, wat niet onbelangrijk is in een tijd van grote chauffeurstekorten.

MMBS tot 1 januari 2021
Tot 1 januari 2021 kon een bedrijfsautotrekker bij de RDW worden omgekeurd naar een motorrijtuig met beperkte snelheid (voertuigcategorie MMBS). Het voertuig werd dan afgemeld bij de RDW, het bedrijfsautokenteken werd ingetrokken, de kentekenplaten verwijderd, het voertuig begrensd op 25 km/u en een afgeknotte oranje driehoek aan de achterkant was voortaan verplicht. De bestuurder van een terminal trekker als MMBS moet wettelijk minimaal een T-rijbewijs hebben voor rijden op de openbare weg, maar verzekeringsmaatschappijen eisen dit vaak ook op eigen terrein. Er is geen apk- en tachograafplicht en motorrijtuigenbelasting is ook niet aan de orde. Uiteraard valt een MMBS sinds 1 januari 2021 wel onder de registratie- en kentekenplicht voor tractoren, mmbs’en, mobiele machines en achter deze categorieën getrokken materieel. Dat betekent dus ook dat een tot MMBS omgekeurde bedrijfsautotrekker een eigen, nieuw ‘T-kenteken’ moet krijgen en apart moet zijn verzekerd. Over deze registratie- en kentekenplicht heeft TLN veelvuldig geïnformeerd via onze website.

MM sinds 1 januari 2021
Tegelijk met de invoering van de genoemde registratie- en kentekenplicht, is de categorie MMBS voor nieuwe voertuigen per 1 januari 2021 vervangen door de (Europese) categorie U voor mobiele machines. Wat MMBS was, blijft gewoon MMBS. Een bedrijfsautotrekker N3 kan sindsdien dus geen MMBS meer worden, maar wel een U (MM), maar dan onder voorwaarden. Een MM krijgt ook een eigen ‘T-kenteken’ en moet apart verzekerd zijn, hoeft qua snelheid niet te worden begrensd (mag wel) en een afgeknotte oranje driehoek aan de achterkant is toegestaan maar niet meer verplicht. Overigens is begrenzen van de snelheid wellicht wel nodig, want bij een constructiesnelheid van meer dan 40 km/u blijft een tachograaf verplicht en zal de bestuurder niet een T-rijbewijs maar een CE-rijbewijs moeten hebben bij het trekken van opleggers. Ook een MM is niet apk- en motorrijtuigenbelastingplichtig.

Niet eens met voorwaarden omkeuren
Over die voorwaarden van omkeuren van N naar MM zijn TLN en anderen het niet eens met de RDW. De RDW stelt namelijk dat volgens Artikel 5.18.7a van de Regeling voertuigen, mobiele machines die alleen bedoeld zijn voor goederenvervoer slechts beladen aanhangwagens van categorie O mogen trekken, als er een hydraulisch traploos in hoogte verstelbare schotelkoppeling aanwezig is die vanuit de cabine te openen en te sluiten is. Bovendien moet er een CE-verklaring worden afgegeven door degene die de hydraulische schotel monteert. Als de lading bestaat uit onbeladen afneembare bovenbouwen of gestandaardiseerde laadstructuren (zoals lege containers), is een hydraulisch traploos in hoogte verstelbare schotelkoppeling niet nodig.

Alleen stelt de RDW vervolgens, dat zij niet kunnen omkeuren van N3 naar MM als er niets aan de constructie is gewijzigd. Dat betekent dus feitelijk dat men ook voor het trekken van uitsluitend lege opleggers een hydraulische schotelkoppeling zou moet aanbrengen. Volgens TLN en anderen is dit niet juist, want een voertuig kan volgens de Regeling voertuigen ook onder een andere voertuigcategorie vallen als het ongewijzigd al aan de voorwaarden van die andere categorie voldoet.

Ook betekent de opstelling van de RDW, dat zwaar transport trekkers voor exceptioneel transport helemaal niet meer omgekeurd kunnen worden tot MM voor rangeerwerkzaamheden, omdat een hydraulisch in hoogte verstelbare schotelkoppeling voor dergelijke te trekken gewichten niet bestaat. En dat staat nog los van de algemene vraag of een dergelijke schotelkoppeling überhaupt past op het chassis, hetgeen ook bij gewone bedrijfsautotrekkers niet vanzelfsprekend is.

Overleg met RDW en ministerie
TLN is dan ook in overleg met RDW en het ministerie van I&W om tot een werkbare oplossing te komen voor beide knelpunten, waarbij enerzijds de verkeersveiligheid geborgd blijft en anderzijds geen kapitaalvernietiging van materieel optreedt én de opleidingsmogelijkheden van nieuwe chauffeurs niet worden afgeknepen.

De RDW-tarievenlijst voor 2022 is inmiddels ook gepubliceerd. Deze zijn vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Meer weten?

Contact de expert

Ramon Heerings

Deelmarkt secretaris