Vrachtwagenheffing positief, mits opbrengst terugvloeit naar transport

De voorgenomen vrachtwagenheffing dringt de uitstoot van CO2 terug en hoeft geen negatief economisch effect te hebben. Maar alleen als de opbrengst van de heffing gaat naar verduurzaming van het transport. Dat meldt TLN, op basis van onderzoek van Ecorys.

De Telegraaf schrijft vandaag​ op basis van datzelfde onderzoek dat de kilometerheffing voor vrachtauto’s negatieve gevolgen heeft voor de economie en mogelijk geen enkel effect heeft op de CO2-uitstoot. Boodschappen zouden per jaar 8 á 13 euro duurder worden en er zouden honderden banen verloren gaan, omdat transporteurs de extra kosten zouden doorberekenen.

Opbrengsten terug naar transport

Maar de berekening van de onderzoekers is theoretisch: hij is gebaseerd op een groot aantal aannamen en gaat uit van de situatie dat die opbrengsten niet terugvloeien naar de transportsector. Terwijl het kabinet in het regeerakkoord vastlegde dat het die opbrengsten inzet voor verduurzaming en innovatie in de transportsector.

Negatieve effecten gecompenseerd

Mét zo’n zogeheten terugsluis hoeft helemaal geen sprake te zijn van negatieve economische effecten. Dat blijkt bij onze Zuider- en Oosterburen, schrijven de onderzoekers: ‘Belgische en Duitse studies laten zien dat de terugsluis, mits goed vormgegeven, de negatieve effecten van de vrachtwagenheffing meer dan volledig kan compenseren, zodat de economie als geheel profijt kan ondervinden van een vrachtwagenheffing.’ Volgens TLN onderstreept het Ecorys-rapport het belang van zo’n terugsluis.

Positief effect op klimaat

Als het geld van de kilometerheffing niet wordt ingezet voor verduurzaming van het transport, zal dat inderdaad mogelijk geen positief effect hebben op het klimaat. Transportbedrijven zullen misschien minder vaak de weg opgaan, maar de ruimte die dan vrijkomt op de weg zal worden opgevuld met personenauto’s. Maar als de overheid de opbrengsten van de heffing inzet om transportbedrijven te helpen bij de aanschaf van (dure) ’zero emission’ vrachtauto’s en investeert in duurzame biobrandstoffen voor de transportsector, zal dat zeker wél een positief effect op het klimaat hebben. Bovendien kan de effectiviteit verder verbeteren als ook voor het personenverkeer een kilometerheffing wordt ingevoerd.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid