Wapen je tegen cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit vormt een steeds groter gevaar voor ondernemers, ook voor transport- en logistieke ondernemers. Het leidt jaarlijks tot meer dan € 10 miljard schade aan de Nederlandse economie. TLN roept haar leden op om zich beter te wapenen tegen deze vorm van criminaliteit die de afgelopen jaren explosief gestegen is.

Het aantal gevallen van cybercrime stijgt dit jaar enorm, met maar liefst 169 procent vergeleken met vorig jaar, zo meldt de politie in haar halfjaarcijfers van 2020. In het eerste kwartaal van dit jaar registreerde de politie bijna 2800 cybercrime-misdrijven in Nederland. Dat is in vier maanden tijd al bijna net zoveel als in heel 2018.

De keerzijde van digitalisering

Digitalisering is een steeds belangrijker onderdeel van de huidige logistieke ketens, denk aan digitale documentuitwisseling, gebruik van online boekingsplatformen, het automatisch inschieten van orders, digitale planningen en afhandeling van transacties. De digitalisering zorgt ervoor dat aan de wensen van de klant kan worden voldaan en dat je daarmee een betrouwbare partner in de keten blijft. Een keerzijde van het in hoog tempo digitaliseren van de logistieke keten is dat criminaliteit zich verplaatst naar de digitale wereld. Bovendien worden cybercriminelen steeds professioneler en gebruiken ze steeds geavanceerdere en verfijnde technieken. Dit betekent dat er ook in de logistieke sector goed nagedacht moet worden over de digitale veiligheid, de zogenaamde cybersecurity.

Logistiek als doelwit

De afgelopen paar jaar zijn diverse cybersecurity incidenten in het nieuws gekomen waaruit blijkt dat transport en logistiek een interessant doelwit is voor cybercriminelen. Daarnaast is Nederland een logistieke hotspot met haar perfecte ligging en infrastructuur.

Handvatten

TLN neemt deel in een samenwerkingsverband met onder andere TNO met als doel het bewustzijn over cybersecurity in de transport- en logistieke sector te verhogen. Hierbij gaat het om het bieden van concrete handvatten om te helpen de beveiliging van de sector tegen cybercrime te verbeteren.
Uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van TNO komen concrete aanbevelingen naar voren:
• Stel een cybersecurity verantwoordelijke aan. Er zijn bedrijven waarbij een fulltime Chief Information Security Officer (CISO) wordt aangesteld, maar cybersecurity kan ook als taak worden belegd bij een (IT-)medewerker. Vaak is de invulling afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de bedrijfstak.
• Zet het onderwerp cybersecurity op de agenda van vergaderingen. Zorg dat er tijdens vergaderingen regelmatig aandacht wordt besteed aan cybersecurity. Doe dit niet reactief, maar proactief. Vorbeelden van wat besproken kan worden: rapporteren actuele situatie en lopende beveiligingsacties aan directie/management, bewustzijn onder medewerkers, etc.
• Maak een cybercrisisplan en test het plan regelmatig.
• Automatiseer het maken van back-ups.
• Zorg dat patches en updates tijdig worden uitgevoerd. Voor een goede beveiliging is het tijdig uitvoeren van software patches of updates van groot belang. Zorg dat er een duidelijk overzicht is van de beschikbare en laatste uitgevoerde patches en updates.
• Richt processen in rondom de in-en uitdiensttreding van personeel en automatiseer deze processen indien mogelijk.

Aandachtpunten

In zijn algemeenheid vraagt TNO in het onderzoek aandacht voor de volgende punten:
• Cybercrime vormt (ook) een actuele dreiging voor logistiek dienstverleners. Wees bewust van de mogelijke risico’s en bedrijfsschade die door deze nieuwe dreigingen kan ontstaan;
• Investeer in adequate IT- en informatiebeveiliging/gegevensbescherming zodat digitale productiemiddelen goed beschermd zijn en je de risico’s van cybercriminaliteit beperkt;
• Bereid de organisatie voor op het goed reageren en afhandelen van incidenten. Dat stelt jouw bedrijf in staat om schade als gevolg van cybercriminaliteit te beperken en de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid