Wapen jouw bedrijf tegen cybercriminaliteit

De sector transport en logistiek is in toenemende mate kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Hacks raken vaak niet alleen bedrijven zelf, maar de gehele logistieke keten. Goede cybersecurity is daarom van cruciaal belang. TLN biedt ondernemers praktische handvatten om de digitale veiligheid van jouw bedrijf te verbeteren.

De sector transport en logistiek is in sneltreinvaart aan het digitaliseren. Steeds meer bedrijven delen via het internet informatie met klanten, opdrachtgevers, concullega’s of stakeholders. Maar het uitwisselen van data maakt bedrijven ook in toenemende mate kwetsbaar voor cybercriminaliteit.

Gehele keten

Door de complexiteit van logistieke ketens heeft een cybercrime incident vaak niet alleen impact op de eigen onderneming, maar op alle ketenspelers. Een hack of cyberaanval kan daarbij verregaande gevolgen hebben voor jouw klanten, opdrachtgevers of zelfs de voedselvoorziening, zoals deze week duidelijk werd. Het vergroten van de digitale veiligheid is dus niet alleen noodzakelijk voor jouw eigen bedrijf, maar de gehele keten.

Kwetsbaarheden

Actief risicobeheer is cruciaal om jouw bedrijf én medewerkers bewust te maken van het risico van cybercriminaliteit. Denk dus goed na over de kwetsbaarheden van jouw digitale bedrijfsprocessen. Wil je weten hoe goed jouw bedrijf is voorbereid op cyberaanval? Doe dan gratis deze risicocheck. Ook heeft de Rijksoverheid vijf basisprincipes opgesteld van veilig digitaal ondernemen.

Concrete handvaten

In samenwerking met andere ketenpartijen en TNO heeft TLN in dit document een aantal praktische handvatten opgesteld, die ondernemers helpen om de digitale veiligheid van hun bedrijf te verbeteren. Tips, die van waarde kunnen zijn voor ieder bedrijf, ongeacht de grootte of de mate waarin al aandacht is voor cybersecurity.

Meer informatie over digitale criminaliteit? Kijk dan op onze pagina cybersecurity.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid