Website zwaarwerkregeling beroepsgoederenvervoer live

Cao-partijen hebben in de cao-onderhandelingen afgesproken om een regeling te maken voor mensen met een zwaar beroep zodat deze eerder kunnen stoppen met werken. Na het cao akkoord zijn cao-partijen in een werkgroep aan de slag gegaan om de regeling uit te werken. Vanaf 1 november 2021 kunnen medewerkers die voldoen aan de voorwaarden zich aanmelden voor de regeling.

De regeling is een tijdelijke regeling. Deelname is mogelijk vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Doelgroep zijn de geboortejaren 1955 tot en met september 1961. Om te kunnen deelnemen aan de zwaarwerkregeling gelden een aantal voorwaarden. Die zijn te vinden op www.zwaarwerkregelingvervoer.nl.

Brief van het pensioenfonds

De regeling is in nauw overleg met verschillende partijen tot stand gekomen. Daarbij speelt ook Pensioenfonds Vervoer een belangrijke rol. Een deel van de gegevens over de voorwaarden zijn namelijk bij het pensioenfonds bekend. Het pensioenfonds gaat de potentiële deelnemers daarover met een brief informeren. Samen met deze gegevens kan de deelnemer toetsen of hij in aanmerking komt voor de uitkering.

De eerste groep die nu een brief krijgt is groot en omvat de geboortejaren 1955, 1956, 1957 en 1958. Vanaf nu zullen iedere maand diegene die 3,5 jaar voor de AOW-leeftijd zitten een brief ontvangen.

Pensioenadvies

Deelnemers kunnen een afspraak maken met een van de pensioenconsulenten van het pensioen. Die kan adviseren over de financiële gevolgen van het combineren van de uitkering met je pensioen.

Uitvoering regeling

De regeling wordt uitgevoerd door WW plus onder verantwoordelijkheid van de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer waarvan cao-partijen het bestuur vormen.

Drukke periode

Bij de start van de regeling kan het druk worden met de aanmeldingen en de pensioenadviezen. Voor deelnemers die op 1 januari 2022 willen gaan deelnemen is de aanmeldtermijn kort. Er zijn voorbereidingen getroffen om de drukte aan te kunnen. Desondanks kan drukte er toe leiden dat beantwoording wat langer duurt of dat WW plus en het pensioenfonds wat moeilijker bereikbaar zijn.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs