Wegonderhoud nodig voor Nederlandse economie

Van de 750 bruggen en 22 tunnels in Nederland zijn er tientallen in gevaar. Het gevolg hiervan is een verkeersinfarct op de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Sweco.

Stel dat er bij twee of meer bruggen/tunnels een calamiteit plaatsvindt, dan heeft dit grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Regio’s raken dan ontregeld door filevorming en deze files werken door in de rest van Nederland. De kosten die files met zich mee brengen, zijn enorm.

Meer prioriteit geven

TLN, evofenedex en Bouwend Nederland trekken om deze reden samen met de ANWB aan de bel. Zij vragen de politiek om meer prioriteit te geven aan het onderhoud van infrastructurele verbindingen die belangrijk het meest belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Alleen op deze manier kan reistijdverlies en economische schade voorkomen worden.

Efficiënte logistiek

Door de economische groei wordt het steeds drukker op de Nederlandse wegen. Om ervoor te zorgen dat de doorstroom op peil blijft, is goed onderhoud noodzakelijk. ‘Er is een groeiende kans dat er zich ruwweg tegelijkertijd twee of meer calamiteiten voordoen die leiden tot dagenlange blokkades van diverse knooppunten. Voor economische groei is Nederland bijzonder afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden bijvoorbeeld bouwbedrijven, groothandelaren en retailers zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Die komen allemaal knarsend tot stilstand als belangrijke knooppunten niet goed worden onderhouden worden’, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk.

Lees ook het artikel op de site van Bouwend Nederland waarin Arthur van Dijk uitgebreid ingaat op dit vraagstuk.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs