Wijzigingen wettelijk minimumloon heeft grote invloed op TLN-loongebouw

Per 1 januari 2024 vindt er een grote verandering plaats op het gebied van het wettelijk minimumloon. De vaste minimum maand-, week- en daglonen worden vervangen voor een minimumuurloon gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast wil een Kamermeerderheid per 1 januari 2024 een extra verhoging van het wettelijk minimumloon doorvoeren van 1,7%, bovenop de reguliere jaarlijkse verhoging van vermoedelijk 3,6%. Deze grote veranderingen inzake het wettelijk minimumloon veroorzaken ook grote veranderingen binnen het TLN-loongebouw. In dit artikel word je over de huidige stand van zaken geïnformeerd.

De invoering van het wettelijk minimumuurloon zorgt ervoor dat het wettelijk minimumloon niet langer vaststaat per dag, week en maand. De omvang van een fulltime dienstverband kan per sector verschillen. In de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen is een fulltime dienstverband 40-uren per week. In sommige andere sectoren is een fulltime dienstverband 38- of 36-uren per week. In de oude situatie leidde dit er in de praktijk toe dat men bij een 40-urige werkweek feitelijk minder verdiende dan bij een 36-urige werkweek. De invoering van het wettelijk minimumuurloon zorgt ervoor dat voor iedere werknemer een uniform minimumuurloon geldt, welke is gebaseerd op een voltijdsdienstverband van 36-uren.

Nu het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van een minimummaandloon bij een voltijdsdienstverband van 36-uren, zorgt de invoering van het wettelijk minimumuurloon binnen onze sector voor een groep werknemers voor een loonsverhoging. TLN is druk bezig met een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het minimumuurloon met daarbovenop de extra verhoging van 1,7% en de reguliere verhoging van vermoedelijk 3,6% per 1 januari 2024. Op dit moment lijkt het erop dat de totale verhoging van het wettelijk minimumloon neerkomt op minimaal 16%. Voor de cao BGV betekent dit een forse tot geringe verhoging in de schalen A’ tot en met een gedeelte van C, los van de eventuele cao-afspraken. Verder onderzoek en nadere berekeningen moeten op korte termijn meer definitief de gevolgen voor het TLN-loongebouw schetsen.

Meer informatie volgt zodra TLN het onderzoek heeft afgerond. Mocht je voor nu meer willen lezen over de invoering van het minimumuurloon en rekenvoorbeelden willen zien, dan kan je deze vinden in het overzicht van veelgestelde vragen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Update 5 oktober 2023:

Inmiddels lijkt de reguliere jaarlijkse verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 niet op 3,6%, maar op 3,74% uit te komen. Daarnaast is de extra verhoging van het wettelijk minimumloon van 1,7% per 1 januari 2024 komen te vervallen. Waarschijnlijk zal er per 1 juli 2024 een extra verhoging van het wettelijk minimumloon worden afgesproken van 1,2%, boven op de reguliere jaarlijkse verhoging per 1 juli 2024.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.