transport

Humanitair transport

Op deze pagina vind je informatie over humanitair transport.

Er zijn geen specifieke documenten nodig voor wat betreft humanitaire transporten. Het advies is wel een CMR op te stellen of een globale inventarislijst op te maken van de goederen die in het voertuig zijn geladen en daarbij het humanitaire karakter te benadrukken.

Het helpt als daar een humanitaire eindbestemming aan zit zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, of dat het vervoer wordt verricht in opdracht van een hulporganisatie als het Rode Kruis.

In het verleden gebeurde het maar al te vaak dat onder het mom van humanitaire hulp dit soort giftzendingen in de betreffende landen werden verkocht. Maar dat zal nu in deze eerste fase waarschijnlijk niet gebeuren.

Er is een Europese tachograafvrijstelling voor humanitair transport. De arbeidstijdenwet is echter wel van toepassing voor de werknemers. De Europese tachograafvrijstelling wordt echter niet in alle lidstaten hetzelfde uitgelegd. Zo heeft Duitsland de uitleg dat deze alleen geldt voor instellingen met niet-commerciële doeleinden zoals het Rode Kruis. Daarom is het verstandiger de tachograaf wel te gebruiken. Raadpleeg verder de (tijdelijke) rij- en rusttijdvrijstellingen per land.

Rij- en rusttijden en humanitaire hulp

Ingevolge artikel 3d van Verordening 561/2006 zijn voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel transport voor humanitaire hulp en gebruikt worden voor noodsituaties of reddingsoperaties, vrijgesteld van de rij- en rusttijdregels en de tachograaf. Wel is dan de Arbeidstijdenwet nog van toepassing, en wordt aangeraden dat de chauffeur zijn uren bijhoudt.

Het is wel evident dat zowel chauffeurs als ondernemers voorzichtig moeten zijn in deze situaties. Wanneer chauffeurs oververmoeid zijn neemt het risico op ongevallen toe. Het gebruik van de vrijstelling mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Elke onderneming en chauffeur moeten blijven controleren of de chauffeur fysiek fit en geschikt is de rit uit te voeren.

Sommige landen hebben inmiddels ook tijdelijke vrijstellingen aangemeld bij de EC, een overzicht daarvan vind je hier.

TLN dringt er bij de EC op aan dat er een gemeenschappelijke richtlijn komt voor het geven van vrijstellingen zodat er niet net zoals in de COVID-situatie een lappendeken aan verschillende regels komt.

 

Grensinformatie

Omstandigheden aan de grens kunnen snel veranderen. Daarom adviseert TLN de website van bijvoorbeeld de Roemeense Border Police (klik op trucks links boven) te raadplegen voor/tijdens het humanitaire transport. Hetzelfde principe geldt voor de overige landen.

Vrijstelling rijverbod

Duitsland
Op deze pagina tref je een overzicht van de Duitse vrijstellingen op het rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen. De vrijstellingen gelden voor transporten in de richting van de Oekraïense grens voor de directe of indirecte ondersteuning van de hulpverlening aan de Oekraïense bevolking (met inbegrip van de direct vereiste lege ritten).

Frankrijk
Humanitair vervoer naar Oekraïne en buurlanden is tot 2 oktober 2022 vrijgesteld van de Franse rijverboden voor goederenvervoer van meer dan 7,5 ton voor humanitaire doeleinden.

Dit geldt voor voertuigen voor het vervoer van goederen voor humanitaire doeleinden naar Oekraïne, of aangrenzende landen van Oekraïne, met uitzondering van Rusland en Wit-Rusland, of op weg naar depots binnen Frankrijk. Ook lege terugritten vallen onder de vrijstelling. De betreffende rijbeperkingen staan vermeld in de Reisplanningsinformatie.

De bestuurders van de voertuigen moeten bij controle kunnen aantonen dat het om humanitair transport gaat. Het advies is een CMR/vrachtbrief of inventarisatielijst mee te nemen waar duidelijk ook de eindbestemming op vermeld staat.

Oostenrijk
In heel Oostenrijk is transport met exclusief humanitaire goederen vrijgesteld van het weekend- en feestdagenrijverbod. Overige Oostenrijkse rijverboden kennen geen vrijstellingen voor humanitair transport.

Hongarije
Hongarije staat het gebruik van de gereguleerde brandstofprijs beperkt toe.
De volgende voertuigen kunnen hier geen gebruik van maken en betalen de marktprijs:
– alle vrachtwagens >7,5t
– alle vrachtwagens met buitenlands kenteken >3,5t

Door het dreigende brandstoftekort is het rijverbod op 11 maart 2022 (nationale feestdag) verlengd.

Het rijverbod geldt van vrijdag 11 maart 22:00 aaneengesloten tot en met dinsdag 15 maart 2022 22:00.

Dankzij bemiddeling van onze Hongaarse zusterorganisatie is het rijverbod op de volgende momenten niet van toepassing:
Zondag 13 maart 22:00 – 14 maart 08:00.
Maandag 14 maart 22:00 – 15 maart 08:00.

Aanvullende en actuele informatie over dit onderwerp vind je terug op de website van de MKFE.
Transporten van levende dieren, bederfelijke levensmiddelen, brandstof of humanitaire zendingen zijn vrijgesteld van het rijverbod.
Ook lege heen- en terugritten bij humanitair transport zijn vrijgesteld van het rijverbod zodat het geen belemmering of vertraging vormt voor de levering van donaties die zijn ingezameld voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Tolvrijstellingen

Duitsland
Voertuigen zijn op basis van humanitaire hulp vrijgesteld van de Maut-verplichting in Duitsland. Alhoewel op de website van Toll Collect staat dat voor humanitair transport geen registratie verplicht is, wordt het aanbevolen om deze registratie wel te doen. De camera’s in de automatische tolbruggen kunnen meestal niet onderscheiden of een transport humanitaire hulp of handelsgoederen vervoert. Een registratie helpt dan.

Indien het transport is vrijgesteld vanwege humanitair transport, vergeet dan niet de tolkast uit te schakelen bij het rijden op Duits grondgebied. De tol wordt namelijk automatisch betaald indien er met een actieve tolkast op Duits grondgebied wordt gereden. Mocht het zo zijn dat je humanitair transport hebt uitgevoerd en bent vergeten de tolkast uit te schakelen op Duits grondgebied, waardoor de tol betaald is, heb je de mogelijkheid om dit formulier in te vullen (hierbij een invulhulp) en te versturen naar service@toll-collect.de om zo de betaalde tol terug te vragen. Vergeet niet nadat het humanitaire transport er op zit de tolkast weer te activeren om onnodige boetes te voorkomen.

Zelfs als een voertuig duidelijk is gemarkeerd met een “Hilfstransport”-markering, moet nog steeds worden aangetoond dat de vervoerde goederen humanitaire hulp zijn (zie onder punt 5. van de factsheet – link hieronder). Zorg daarom ook voor een vrachtbrief of een inventarislijst. Er worden steekproeven uitgevoerd om te borgen dat het humanitaire hulp betreft.

Meer informatie is na te lezen in de factsheet toluitzonderingen voor transport met humanitaire hulpgoederen.

Frankrijk
Het Franse ministerie van Vervoer heeft nieuws gemeld over de vrijstelling van tol in Frankrijk voor humanitaire hulpkonvooien en van de te volgen procedures. Organiserende instanties dienen de Franse ASFA een e-mail (asfa@autoroutes.fr) te sturen met het verzoek om een pasje waarmee de Franse tol, die wordt geheven op de geplande route van konvooien naar het buitenland, kan worden betaald. Er geldt een andere procedure als humanitair transport zich qua beweging binnen Frankrijk plaatsvind. Bijvoorbeeld als goederen naar een centraal punt op Frans grondgebied worden vervoerd voordat ze naar Oekraïne worden verscheept. In dat geval zal de ASFA de kwestie nadat ze per mail zijn benaderd per geval behandelen in samenwerking met de autowegconcessiehouders.

Mocht je de Franse taal niet beheersen, dan zou je gratis online vertaler DeepL kunnen gebruiken.

Hongarije
In Hongarije kan een tolvrijstelling voor vrachtwagens van meer dan 3,5 t rechtstreeks worden aangevraagd bij de bevoegde Hongaarse autoriteit. Het verzoek met omschrijving van het transport stuur je per mail e-mail naar kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu

Als CC ook meesturen naar: hucivpro@katved.gov.hu (Departement voor Internationale Betrekkingen van MoI NDGDM)

Oostenrijk
De tolvrijstelling geldt voor alle hulpgoederen aan Oekraïne en is niet beperkt in de tijd. Voor toekomstige transporten moet voor aanvang van de reis een bevestiging van de tolvrijstelling worden verkregen; voor reeds gemaakte reizen kan restitutie worden aangevraagd. Volg op de ASFINAG website de instructies om bij humanitair transport vrijgesteld te worden van de tolbetaling.

Polen
Het Poolse ministerie heeft besloten voertuigen en konvooien met humanitaire hulp vrij te stellen van het e-TOLL-systeem. Elke instelling of organisatie die van plan is met een humanitair voertuig of konvooi op het grondgebied van de Republiek Polen te rijden, wordt verzocht het ministerie van Infrastructuur per e-mail via humanitarianaid@mi.gov.pl de volgende informatie te verstrekken:

– Aantal voertuigen
– Kenteken(s) van de voertuigen
– Vermelding van het land waar het voertuig is geregistreerd
– Indien mogelijk, bij benadering de periode van doorreis over het grondgebied van de Republiek Polen (in beide richtingen)

Het e-tolsysteem betreft delen van de Poolse autosnelwegen die worden beheerd door de Algemene Directie voor rijkswegen en autosnelwegen.

Vrijstelling van de heffingen op delen van de autosnelwegen die door particuliere concessiehouders worden beheerd, zal ook mogelijk zijn op voorwaarde dat de voorafgaande kennisgeving (hierboven beschreven) de gedetailleerde informatie over de geplande route van het voertuig of konvooi bevat. Het ministerie van Infrastructuur zal deze informatie rechtstreeks aan de betrokken particuliere concessiehouders doorgeven teneinde hun vrijstelling van de heffingen te verkrijgen.

Roemenië
Voertuigen die humanitaire wegtransporten uitvoeren op Roemeens grondgebied, of daarvoor door Roemenië rijden, komen in aanmerking voor een vrijstelling van tolbetaling.

Om een tolvrijstelling te krijgen, moeten de nationale autoriteiten van de staten die de humanitaire missie organiseren, of de internationale organisaties die het transport regelen, een verzoek richten aan het Department for Emergency Situations (DSU). Het verzoek moet ten minste één werkdag voordat u Roemenië binnenkomt per e-mail worden verzonden naar dsu@mai.gov.ro. Het moet de registratienummers van elk voertuig en kopieën van hun registratiecertificaten bevatten.

Tsjechië
Er is een tolvrijstelling voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in het geval van:
-Vervoer van humanitaire hulp naar Oekraïne door voertuigen die in de Tsjechische Republiek en in het buitenland zijn geregistreerd
-Deze voorwaarden gelden voor beide ritten (heen en terug)

De procedure van de tolvrijstelling staat op deze pagina.