Carbon border Adjustment Mechanism (CBAM)

Op deze pagina wordt informatie verstrekt over de CBAM. Dit bericht wordt aangevuld dan wel aangepast op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn.