Overgang van AGS naar DMS 4.0.

Het aangiftesysteem van de Nederlandse Douane (AGS) wordt vervangen door een nieuw systeem: DMS. Uiterlijk eind 2023 is alleen nog DMS te gebruiken, maar in veel gevallen zullen aangevers al eerder overgaan naar DMS.