Stop op distributiecentra is onverstandig

Dinsdag vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over de ruimtelijke ordening in Nederland. Het CDA heeft eerder aangekondigd met een motie te komen die oproept tot een bouwstop van grootschalige distributiecentra. Transport en Logistiek Nederland vindt deze motie onverstandig. Logistiek vastgoed is immers van essentieel belang voor de efficiënte en duurzame bevoorrading van onze inwoners en bedrijven.

transportbedrijf

Daarbij zou de ruimtelijke ordening in Nederland volgens Transport en Logistiek Nederland veel integraler benaderd moeten worden dan tot nu toe het geval is, waarbij multifunctioneel grondgebruik en een goede inpassing in de omgeving cruciaal zijn. Zonder aanvullende ruimte komt de bevoorrading van de groeiende bevolkingsomvang in Nederland in het gedrang; distributiecentra in Nederland hebben voor het overgrote deel alleen Nederland als verzorgingsgebied. Slechts een beperkt aantal houdt ook voorraden aan voor de landen om ons heen.

Bekijk de interviews van TLN in de media over dit onderwerp: