Afvalstoffentransport

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op afvalstoffentransport.

Binnen de deelmarkt afvalstoffentransport gaat het om het nationaal en internationaal vervoeren en inzamelen van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval en gevaarlijk afval. Op deze pagina vind je alle informatie omtrent afvalstoffentransport.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Afvalstoffentransport:

 • Behartigt de belangen van inzamelaars en transporteurs van afvalstoffen;
 • Voert hiervoor structureel overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, omgevingsdiensten, Provincies Landelijke Meldpunt Afvalstoffen, Rijkswaterstaat;
 • Stemt regelmatig onderwerpen en standpunten af met BRBS Recycling, Vereniging Afvalbedrijven, NVRD en andere brancheverenigingen;
 • Is de initiatiefnemer van de open standaard Elektronische Begeleidingsbrief Afvalstoffen (EBA);
 • Organiseert bijeenkomsten voor leden;
 • Informeert de leden van de deelmarkt via nieuwsbrieven over actuele afvalonderwerpen;
 • Heeft een collectief abonnement afgesloten voor het vakblad Afval!

Wat speelt er in de deelmarkt?

Binnenstedelijk

Vanwege milieu en veiligheid is de samenwerking tussen inzamelaars in binnensteden een belangrijk onderwerp. TLN heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld in Haarlem. Hier is namelijk het project Green Collecting Haarlem van de grond getild. Green Collecting Haarlem is een samenwerkingsverband tussen vier inzamelaars van bedrijfsafval. In plaats van vier auto’s, wordt het afval nu door één auto opgehaald. Zo heeft Haarlem als voorbeeld gediend voor tientallen gemeenten, waar inzamelaars nu gezamenlijk bedrijfsafval inzamelen.

Begeleidingsbrief

TLN heeft in 2013 voor de afvalsector het initiatief genomen om op basis van de verplichte begeleidingsbrief, een open IT-standaard te ontwikkelen. Dit initiatief bespaart zeer veel tijd en geld. In 2024 wordt samen met partijen in de bouwsector bekeken of de EBA ook gebruikt kan worden voor bulkproducten.

Afvalbranden

Branden in inzamelauto's en bij afvalverwerkers nemen toe in aantal. Dit komt vooral door de enorme toename van (gebruikte) lithium-ionbatterijen. Lithium-ionbatterijen komen in afvalstromen terecht en horen hier eigenlijk niet thuis. De oorzaak hiervan ligt vaak aan het begin van de keten. TLN neemt deel aan de Landelijke Taskforce batterijbranden. De Landelijke Taskforce batterijbranden werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de producenten/importeurs van batterijen.

Leden en bestuur

De deelmarkt Afvalstoffentransport telt ongeveer 400 (TLN)-leden.

De bestuursleden:

 • De heer G.H. Veldhuijzen – voorzitter (Renewi Nederland B.V.)
 • De heer J.M.F. Basten (Omega Containertransport Den Haag B.V.)
 • De heer B. den Besten (Van Werven Afvalinzameling B.V.)
 • De heer T.J.G.A. van Dalen (Van Dalen Infra en Milieu B.V.)
 • De heer M. van Happen (M. van Happen Transport B.V.)
 • De heer B.L.A. Meeuwenoord (Meeuwenoord Vervoer B.V.)
 • De heer M. Pols (PreZero Transport B.V.)
 • De heer E. Rouwmaat (Transportbedrijf Rouwmaat Groenlo B.V.)
 • Mevrouw F. van der Veen (G.P. Groot Inzameling en Recycling B.V.)
 • De heer R. Versluis (Baetsen Bouwstoffen, Grond- en Sloopwerken B.V.)
 • De heer R. Wielemaker (Transport en Containerbedrijf Wielemaker B.V.)
 • De heer E.P. van der Linde – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden?

Wil je meer informatie over het lidmaatschap van de deelmarkt Afvalstoffen? Bel met Paul van der Linde, tel. 088 456 71 62 of stuur een e-mail naar afval@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Paul van der Linde

Deelmarkt secretaris en clustermanager