Autotransport

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op autotransport.

De deelmarkt autotransport bestaat uit circa 60 aangesloten bedrijven. De deelmarkt autotransport concentreert zich op de bedrijven die daadwerkelijk actief zijn in het vervoer van nieuwe en gebruikte voertuigen naar en tussen dealers en dergelijke.

Wat doet de deelmarkt?

Het transport van motorvoertuigen is een specialistische activiteit. Ruimte op het transportmaterieel dient optimaal gebruikt te worden in verband met de efficiency. Autotransportchauffeurs worden speciaal opgeleid en dienen te beschikken over een aantal specifieke eigenschappen zoals ruimtelijk inzicht en creativiteit om de belading zodanig te regelen dat auto’s zonder beschadigingen worden afgeleverd.

Autotransporteurs opereren op het terrein tussen de importeurs en de dealers in. De importeur zorgt voor invoer van de voertuigen en de dealers zijn het uiteindelijke verkoopkanaal. Daartussen dienen de voertuigen getransporteerd te worden van opslaglocatie van de importeur naar de dealerlocatie. Het transport tussen Europese en overzeese fabrikanten en de importeurs vindt vaak plaats via trein en/of boot. Tussen nabijgelegen fabriek en importeur of tussen de zeehaven en de opslaglocatie van de importeur wordt vaak per vrachtauto vervoerd. In een aantal gevallen bevat het proces tussen import en verkoopkanaal Value Added Logistics (VAL) en/of Value Added Services (VAS) activiteiten.

De deelmarkt Autotransport:

 • Behartigt de belangen van bedrijven die gespecialiseerd zijn in transport van auto’s;
 • Voert overleg met de medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Brussel en de handhavers;
 • Werkt actief aan ontwikkeling van deelmarktspecifieke tools zoals de RI&E en Arbocatalogus.

Wat speelt er in de deelmarkt?

Maten en gewichten

Harmonisering van de lengtemaat inzake autotransportvervoer in Europa zorgt voor een level playing field in het kader van grensoverschrijdend vervoer. De lobby in dit kader is een continue activiteit en TLN heeft zelfstandig en in samenwerking met de ECG (Europese autotransport organisatie) input gegeven. Ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden in verband met het starten van de hernieuwde lobby.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Met het Sectorinstituut Transport en Logistiek wordt samengewerkt om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Schade

De deelmarkt heeft een schade-indicator ontwikkeld in verband met de waarde van de getransporteerde goederen en het belang van onbeschadigde aflevering en vlotte afhandeling van eventuele schade. De schade-indicator wordt gebruikt bij het exact vaststellen van de grootte van een beschadiging op een voertuig. Door dit hulpmiddel ontstaat gelijkheid en efficiëntie van een eventuele schadeafhandeling voor autotransporteurs. Het is belangrijk dat alle ketenspelers het instrument erkennen en dat autotransporteurs het instrument consequent gebruiken. Stimulering van het gebruik van de schade-indicator is een continue activiteit vanuit de deelmarkt.

Leden en bestuur

De deelmarkt Autotransport telt een beperkt aantal TLN-leden.

De bestuursleden:

 • De heer J.C.M. Collewijn (Collewijn Transport B.V.)
 • De heer B. van Ewijk (Logicx Berging B.V.)
 • De heer J.P. van der Heijden (Gefco Benelux Automotive)
 • De heer J. van Hout (Hodlmayr Logistics Nederland B.V.)
 • De heer P. Jongenotter (De Haan Autotransport B.V.)
 • De heer K. Koopman (Koopman Autotransport B.V.)
 • De heer M.P. Vlaar – (Breedijk Transport B.V.)
 • De heer L. van Zandwijk – (Transportbedrijf L. van Zandwijk B.V.)
 • De heer L. Hoogenberg – secretaris

Hoe kan ik lid worden?

Wil je meer informatie over het lidmaatschap van de deelmarkt Autotransport, neem dan contact op met Leo Hoogenberg via 088-4567457 of autotransporteurs@tln.nl

Meer weten?

Contact de expert

Leo Hoogenberg

Regiosecretaris

Netwerken met collega-ondernemers

Via TLN ontmoet je collega-ondernemers. Zowel fysiek als online. Samen weet je meer en kun je informatie delen over wat het betekent om als ondernemer actief te zijn in de logistieke- en transportsector.