Kiepautobedrijven

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op kiepautobedrijven.

De meeste kiepautobedrijven zijn actief in de sector grond-, water- en wegenbouw (gww). De voertuigen worden dan ingezet voor het vervoer van losgestorte bouwstoffen zoals zand, grond, asfalt, grind, puin ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur in Nederland. Vele kiepautobedrijven zijn ’s winters actief in de gladheidbestrijding.

Buiten de gww-sector worden kiepauto’s met name gebruikt voor het vervoer van agrarische producten en voor het vervoer van grondstoffen voor de industrie, zoals bijvoorbeeld voor het vervoer van klei naar steenfabrieken. Vele kiepautobedrijven hebben als nevenactiviteit een handelsonderneming in bouwstoffen.

Wat doet de deelmarkt Kiepautobedrijven?

De deelmarkt Kiepautobedrijven:

 • Behartigt de belangen van kiepautovervoerders;
 • Voert overleg met beleidsmakers/medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Brussel, Rijkswaterstaat, handhavende instanties, Bouwend Nederland, Cumela, LTO en andere brancheverenigingen;
 • Is de initiatiefnemer van de Nascholingsmodules Kiepautochauffeur, die alle meetellen voor code 95! Zie de Flyer Nascholingsmodules Kiepautochauffeur 2019;
 • Is promotor van het Convenant tegen overbelading, dat tot landelijke geldende contractvoorwaarden tegen overbelading bij RWS en bij meerdere provincies heeft geleid;
 • Informeert de leden van de deelmarkt rechtstreeks via nieuwsbrieven over actuele kiepautogerelateerde onderwerpen en organiseert informatieve bijeenkomsten voo​r leden van de deelmarkt.

Wat speelt er in de deelmarkt?

Terugkerende thema’s die binnen de deelmarkt Kiepautobedrijven spelen zijn:

 • Vergroening materieel;
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
 • Aantrekken van nieuwe medewerkers;
 • De relatie met (wegen)bouwbedrijven;
 • Ontwikkelingen in de bouw en gww.

Leden en bestuur

Van de TLN-leden behoren er ongeveer 400 tot de deelmarkt Kiepautobedrijven. De deelmarkt heeft een eigen bestuur dat bestaat uit 12 leden van de deelmarkt en is een afspiegeling van de TLN-regio’s Noord, Oost, Zuid en West en van kleinere en grotere bedrijven.
Het bestuur wordt vanuit TLN ondersteund door deelmarktsecretaris Ramon Heerings, tel. 088 456 72 53, e-mail kiepautobedrijven@tln.nl.

De bestuursleden:

 • De heer D.J. van Schaik – voorzitter (Millenaar & Van Schaik Transport B.V.)
 • Mevrouw J.A. van den Akker (B.V. Hillegomse Transportonderneming)
 • Mevrouw S.K. de Haan (V.O.F. Firma H.D. de Haan en Zonen)
 • Mevrouw H.A. Hagen-Langerak (R. Hagen B.V.)
 • De heer A.C.J. Kuypers (Kuypers Kessel Transport en Logistiek B.V.)
 • De heer H. te Loo (Te Loo B.V.)
 • De heer M. Meinsma (Van der Wiel Transport B.V.)
 • De heer J. van Nistelrooij (Van Lijssel Transport B.V.)
 • De heer M. de Rijk (Niezen Transport B.V.)
 • De heer R.J.M. Specker (STG Specker Transport Grootebroek)
 • De heer R. Heerings – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden van de deelmarkt?

Bel met deelmarktsecretaris Ramon Heerings, tel. 088 456 72 53 of mail naar kiepautobedrijven@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Ramon Heerings

Deelmarkt secretaris