Rijdende melk ontvangst (RMO)

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op rijdende melkontvangst.

Leden van de deelmarkt Rijdende Melkontvangst brengen jaarlijks 11 miljoen ton melk van de boer naar de zuivelfabriek. Dit gebeurt met speciaal hiervoor ingerichte voertuigen. Bedrijven in deze deelmarkt zijn ook veelal actief in het vervoer van melk en andere zuivelproducten tussen zuivelfabrieken onderling, zowel binnen Nederland als internationaal.

Wat doet de deelmarkt RMO?

De deelmarkt Rijdende Melkontvangst (RMO):

 • Behartigt de belangen van RMO-vervoerders;
 • Heeft korte lijnen met beleidsmakers/medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, Brussel, handhavers en met andere brancheverenigingen in relevante sectoren;
 • Informeert de leden van de deelmarkt rechtstreeks via nieuwsbrieven over actuele RMO-gerelateerde onderwerpen;
 • Organiseert de jaarvergadering en andere informatieve bijeenkomsten.

Wat speelt er in de deelmarkt?

Terugkerende thema’s die binnen de deelmarkt RMO spelen zijn vergroening materieel, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, aantrekken van nieuwe medewerkers, de relatie met zuivelfabrieken, ontwikkelingen op de zuivelmarkt, tegengaan van verkeersbelemmerende maatregelen die de aan- en afvoer bij veehouders frustreren.

Leden en bestuur

Van de TLN-leden behoren circa 90 tot de deelmarkt RMO. De deelmarkt Rijdende Melkontvangst (RMO) heeft een eigen bestuur, bestaande uit leden van de deelmarkt.

De bestuursleden:

 • De heer E.G. Jansen – voorzitter (Germo Logistiek B.V.)
 • De heer R.W.M. Huibers – vice-voorzitter (V.O.F. MelkTrans)
 • De heer G.A. van de Biesebos (Biesebos Transport Neerijnen B.V.)
 • De heer J. Huisman (V.O.F. Meltrans)
 • Mevrouw J.H.M. Theunissen-Muijrers (V.O.F. Transport- en Handelsonderneming J. & J. Theunissen)
 • De heer P.E.G. Vissers (P. Vissers Transportbedrijf B.V.)
 • De heer M. de Waard (Danmel Transport B.V.)
 • De heer R. Heerings – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Lid worden van de deelmarkt

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap? Bel dan met deelmarktsecretaris Ramon Heerings, tel. 088 456 72 53 of mail naar rmo@tln.nl.