Sierteeltvervoer (VSV)

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op sierteeltvervoer.

Nederland is van oudsher een belangrijk sierteeltland en s’-Werelds grootste exporteur van snijbloemen. Potplanten en vooral snijbloemen vanuit de gehele wereld worden via veilingen verhandeld en vinden hun weg naar afnemers in binnen en buitenland.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Verenigde Sierteeltvervoerders (VSV) behartigt de belangen van de aangesloten leden door inzet van onder andere de volgende activiteiten:

 • Informeren over actualiteiten in de markt / wetgeving;
 • Voeren van periodiek overleg met Royal FloraHolland over aan- en afvoer van bloemen en planten;
 • Voeren van overleg met relevante stakeholders over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen.
 • Kennisuitwisseling onderling over relevante onderwerpen

Relevante dossiers in deze deelmarkt:

Sierteeltvervoerders hebben onder andere te maken met:

 • Onbalans in beschikbaarheid van stapelwagens op veilinglocaties.
 • Permanente actualisatie van locatiecodering in de sierteeltsector.
 • Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en duurzaamhei

Leden en bestuur

De deelmarkt Verenigde Sierteeltvervoerders VSV telt ongeveer 40 TLN-leden. De leden zijn alle gespecialiseerde transportbedrijven in het collectieve sierteeltvervoer en vormen een netwerk van vakspecialisten. Leden van de VSV beschikken over goede productkennis, zijn ervaren en gaan zorgvuldig om met het sierteeltproduct.

Daarnaast zijn het logistieke specialisten die weten hoe de keten in elkaar steekt. Zij zijn daardoor in staat om een maximale efficiëntie te realiseren met behoud van een optimale zorg voor de sierteeltproducten.

Van oudsher betreft het de collectie van bloemen en planten bij kwekers en het transporteren naar de veilingen of eindafnemers. Diverse VSV-leden verzorgen ook interveiling transport, (inter)nationale distributie en aanverwante werkzaamheden.

De bestuursleden:

 • De heer T. Faber (Faber Bloementransport B.V.)
 • Mevrouw R. Nicola – (Transportbedrijf J. Nicola & Zn. B.V.)
 • De heer R.J. Tensen (M.J.M. de Wit Transport B.V.)
 • De heer A. de Vries (De Winter Logistics B.V.)
 • De heer A. Waninge (Transpa Emmen B.V.)
 • De heer S. de Vries – voorzitter (Van Straalen De Vries Beheer B.V.)
 • De heer P.H.J. Jonkers – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden?

Voor het VSV-lidmaatschap geldt een toetredingsprotocol. Meer informatie is beschikbaar via het secretariaat van de VSV. Bel met Peter Jonkers, tel. 088 456 7235 of stuur een e-mailbericht naar vsv@tln.nl.