CBS enquête wegvervoer

Ritdata uit de verplichte CBS enquête wegvervoer is een van de belangrijkste bronnen voor het CBS bij het opstellen van statistieken en het verschaffen van informatie over de sector Transport en Logistiek aan overheden en het bedrijfsleven.

De vervoersenquête

De vervoersenquête is een Europese verplichting. Alle EU-landen moeten deze data verzamelen vanwege economische doeleinden en om zicht te krijgen op het weggebruik, CO₂-uitstoot en duurzaamheid. Het CBS voert deze wettelijke taak uit voor Nederland. Het bedrijfsleven levert de gevraagde data veelal handmatig aan.

TLN is groot voorstander van het automatiseren van de CBS enquête wegvervoer, wat een enorme besparing is van administratieve lasten voor het bedrijfsleven maar tegelijkertijd een sterke verbetering van de data kwaliteit en daarmee beter inzicht over hoe de sector presteert en informatie over vraagstukken als nachtvervoer, stedelijke distributie, ontwikkelingen elektrische voertuigen, zero-emissiezones en optimale plekken voor (nieuwe) laadinfrastructuur.

Welke data heeft CBS nodig?

Vervoerders worden steekproefsgewijs gevraagd om van een aantal specifieke kentekens de volgende data aan te leveren: plaats van laden, plaats van lossen, type goederen en vervoerd gewicht van alle transporten gedurende één specifieke week. Het invullen van de hiervoor bedoelde vragenlijst is verplicht en wordt door veel vervoerders als tijdrovend ervaren.

Tijd en geld besparen

Door middel van een geautomatiseerde gegevensaanlevering bij het CBS kunnen vervoerders veel tijd besparen. Ook levert het een aanzienlijke verbetering van inzicht op over hoe de sector presteert. Inzicht die meer dan nuttig is voor overheden en het bedrijfsleven.

TLN werkt nauw samen met CBS en is grote voorstander om de CBS enquête volledig te automatiseren. Hoe meer data er beschikbaar is, des te beter ons beeld is van de vervoersstromen in Nederland. Cruciale informatie voor vraagstukken rondom nachtvervoer, stedelijke distributie, zero-emissiezones en optimale plekken voor (nieuwe) laadinfrastructuur.

Hoe automatiseer ik mijn data-levering naar CBS?

Als je een Transport Management Systeem gebruikt, is er een kans dat de leverancier functionaliteit aanbiedt om data aan CBS te leveren. De vragenlijst handmatig invullen wordt dan overbodig en de benodigde gegevens worden direct vanuit je planningsysteem geëxporteerd. Informeer bij je leverancier wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen kan je kosteloos gebruik maken van de benodigde functionaliteit.

Bij TLN zijn de volgende leveranciers bekend die de mogelijkheid aanbieden om de CBS enquête te automatiseren: FiLogic, ScoreTrace, Adabt (voor ArtSystems), ErnieSoft, LogicWay, Bricklog, IXolution.

Heb je geen of een zelfgemaakt Transport Management Systeem? TLN adviseert in alle gevallen te overwegen of je de bij de data-levering een data-standaard toe kan passen met het Open Trip Model.

Open Trip Model

Middels het Open Trip Model (OTM) wordt het mogelijk om de voor de vragenlijst benodigde gegevens direct vanuit je planningssystemen te exporteren. En dat maakt een handmatige invoer overbodig.

Een groeiend aantal bedrijven in de logistiek maakt al gebruik van het OTM voor de uitwisseling van hun data. Het OTM is een instrument dat breder inzetbaar is voor het delen van data. Als een organisatie het OTM eenmaal gebruikt, is dit ook voor andere toepassingen aan te wenden. Denk aan de uitwisseling van transportopdrachten en statusinformatie, en de integratie van actuele data over bijvoorbeeld de route, venstertijden en wegwerkzaamheden.

Subsidie

De overheid en de Topsector Logistiek onderschrijven het belang van het delen van data. Daarom zijn er vaak speciale regelingen voor bedrijven die een automatische koppeling met de CBS vervoersenquête willen ontwikkelen. Neem contact op met TLN welke mogelijkheden er op dit moment zijn.

Meer informatie?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over de automatische koppeling met de CBS vervoersenquête? Neem dan contact op met TLN: Wout van den Heuvel via wvdheuvel@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Wout van den Heuvel

Beleidsadviseur digitalisering en innovatie