Vogelgriep maatregelen transport

Met de aanwezigheid van vogelgriep in Nederland gelden vervoersverboden/beperkende maatregelen. Voor de meeste transporten in Beschermings- en bewakingszones naar en van een pluimveebedrijf geldt een hygiëneprotocol.

1. Hygiëneprotocollen voor transporten (website NVWA)

2. Officiële Tijdelijke Regelingen (website Min LNV)

3. Interactieve kaart bewakingszones uitbraken vogelgriep (Saveetra)
-Beschermingszone = 3 km zone
-Bewakingszone = 10 km zone

4. Data intrekken beperkings- en toezichtgebieden, zie hieronder

Data intrekking BT-gebieden

Normaal gesproken wordt een BT gebied na afloop van (ten minste) 30 dagen in een keer opgeheven. Het beschermingsgebied kan eerder opgeheven worden. Je kunt dus zelf uitrekenen wanneer een BT gebied ongeveer opgeheven kan worden. De daadwerkelijke datum wordt bepaald door de minister en wordt gecommuniceerd via de officiële berichtgeving.

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.