Wat te doen bij extreem weer?

TLN en evofenedex hebben in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars een digitale flyer ontwikkeld voor bedrijven en hun vrachtwagenchauffeurs met tips over hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden.

​De flyer Preventie incidenten bij extreem weer​ geeft tips voor het omgaan met de weersituaties code rood, oranje of geel.

Aanleiding voor de flyer was de hevige storm op 18 januari van 2018. Er waaiden 66 vrachtwagens om. Er ontstond een roep om een rijverbod tijdens een code rood-situatie. De sector en het ministerie van IenW hebben mogelijkheden besproken om de kans op herhaling zoveel mogelijk te beperken. Een algeheel rijverbod werd niet als oplossing gezien, onder meer omdat code rood vrijwel nooit overal tegelijk geldt.

Druk

Met de sector is afgesproken in te zetten op preventie. Dat is voor een belangrijk deel de vakkennis van de chauffeurs die als kaptein op het schip veilige afwegingen moeten maken. Maar ook vanuit het transportbedrijf (de planning) en de verladers is het van belang om tijdens extreem weer de chauffeurs niet onder druk te zetten en de eisen aan de aflevertijden zo nodig aan te passen.

Juiste ​afwegingen

Om bedrijven en hun chauffeurs goed voor te bereiden op extreme weerssituaties, sturen TLN en evofenedex de digitale folder toe. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op extreme weersituaties en in die gevallen de juiste afwegingen maken in het belang van hun eigen veiligheid en die van medeweggebruikers.​

De flyer is in een aantal vertalingen beschikbaar:​