workshops netwerkbijeenkomst tln mainports

De netwerkbijeenkomst TLN Mainports op 28 mei 2024 belooft een inspirerende dag te worden, gevuld met boeiende plenaire sessies en interactieve workshops. Om deze workshops optimaal voor te bereiden, zijn we benieuwd naar welke drie onderwerpen jouw voorkeur hebben.

Lees hieronder alle over de workshops, zodat je een goede keuze kunt maken.

1. Ketensamenwerking: Focus op multimodaal, met Joint corridors off-road
In deze workshop ontdekken we hoe samenwerking en duurzaamheid de efficiëntie kunnen verbeteren. Deelnemers en experts discussiëren over de uitdagingen en kansen in multimodaal transport en ketensamenwerking binnen de logistieke sector, met behulp van Joint Corridors Off-Road. Experts Erik Maassen van der Brink (Bolk) en Annemarie Terpstra (CTT, deelnemer in Topsector Logistiek met aandachtsgebied modal shift) maken gebruik van de Joint Corridors Off-Road. Samen delen we perspectieven, inzichten en ervaringen die bijdragen aan het vinden van innovatieve oplossingen voor duurzaam en efficiënt multimodaal transport.

2. Ketensamenwerking/Douane: Veilige logistiek met de Douane en de Vertrouwensketen!
In deze boeiende en interactieve workshop verkennen we de innovatieve maatregelen die momenteel worden ontwikkeld bij de Douane en Vertrouwensketenom de strijd tegen criminele actoren in de logistieke sector te intensiveren en het veilig datadelen in de logistiek te bevorderen. Ontdek hoe de Douane de komende tijd bijdraagt aan het creëren van een robuuste Vertrouwensketen en zij doordachte maatregelen ontwikkelen die bijdragen aan een veiligere en efficiëntere logistieke omgeving, zoals het compartimenteren van containers, het verkleinen van de ‘circle of trust’ en het verkorten van de aanzegtermijn.

We zullen niet alleen de theoretische aspecten bespreken, maar ook praktische voorbeelden en inzichten delen over hoe we hoe we samen kunnen werken aan een veiligere en efficiëntere (container)logistiek. Dus, sluit je aan bij onze workshop om samen te werken aan een omgeving waarin de integriteit van het logistieke proces behouden blijft, data veilig wordt gedeeld en illegale praktijken effectief worden ontmoedigd.

3. Ketensamenwerking: Veterinaire en fytosanitaire producten
Ontdek in deze workshop de kracht van samenwerking in de logistieke keten van veterinaire en fytosanitaire producten! Deze interactieve workshop biedt een platform voor dialoog en samenwerking, speciaal ontworpen voor expediteurs, vervoerders, douaneaanbieders, Nekovri (koel- en vriesopslag) en NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Met de focus op samenwerking tussen publiek en privaat worden unieke uitdagingen en belangen besproken en worden gezamenlijke invalshoeken gecreëerd, inclusief knelpunten en mogelijke openingen voor gesprekken met NVWA. Externe sprekers delen inzichten en praktische tips, gevolgd door een interactief panel met Fenex-leden, vervoerders, Nekovri en NVWA. Doe mee, deel je perspectief en draag bij aan de versterking van de sector!

4. Ketensamenwerking: Verdiepend gesprek over de rol van vervoerders en expediteurs bij veranderende havenlogistiek
Tijdens deze workshop ontdekken we de positieve kanten van de veranderende dynamiek binnen de havenlogistiek! TLN/Fenex en Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Smartport hebben een fascinerend onderzoek uitgevoerd naar de opkomst van carrier haulage, terminal haulage en eigen vervoer, waardoor rederijen en verladers mogelijk een grotere rol gaan spelen in het achterlandtransport. We gaan in gesprek over hoe wegvoerders en expediteurs op deze trends kunnen inspelen en hun waarde in de keten kunnen behouden. Moeten merchant haulage-partijen sterker samenwerken? Zo ja, welke nieuwe inzichten in ketensamenwerking hebben potentie? Kortom, een boeiende sessie vol inzichten en mogelijke oplossingen voor de toekomst van de havenlogistiek!

5. Ketensamenwerking: Toekomstvisie op containerlogistiek
In de workshop "Toekomstvisie op Containerlogistiek" streven we naar een veilige, duurzame en efficiënte toekomst voor het wegvervoer van en naar Rotterdam. We staan op een cruciaal punt om de leidende positie van Rotterdam en Nederland als transportland in Europa te behouden en te versterken door de verwachte groei van in- en export via alle modaliteiten, inclusief de weg, te faciliteren. Ons doel voor 2030 is de transformatie van containerlogistiek, met een focus op het spreiden van transport naar off-peak uren, volledig dynamische havenplanning voor wegvervoer, emissievrij opereren, het verminderen van leeg en plat rijden en nul verkeersincidenten. Deel je ervaringen en inzichten tijdens de interactieve sessie met onder andere Maarten de Wijs (Havenbedrijf Rotterdam) en Marco Post (Post en zn.) om toekomstige ontwikkelingen en stappen voor duurzame, efficiënte en veilige mainports te bespreken.

6. Ketensamenwerking/Douane: Demurrage en detention en het effect op de achterlandlogistiek en het zeehavenproces
Benieuwd naar de impact en verborgen kosten van demurrage en detention op de Nederlandse achterlandlogistiek en het zeehavenproces? Een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft antwoorden op brandende vragen zoals ‘Wat zijn demurrage en detention precies? Hoe groot is hun invloed? en Wie zijn de belangrijkste spelers?’. Tijdens onze workshop bieden we een diepgaande analyse van de kernpunten van het onderzoek, gepresenteerd door Kees Verweij (Buck Consultants) en in samenwerking met het Ministerie van I&W. Maar daar stopt het niet! We gaan verder met een levendige discussie over de impact van demurrage en detention op het logistieke proces. Door middel van stellingen dagen we je uit om jouw inzichten te delen en te ontdekken hoe deze kostenposten onze sector beïnvloeden. Mis deze kans niet om de verborgen kosten te ontrafelen en de toekomst van onze logistieke sector vorm te geven. Zorg dat je erbij bent!

7. Ketensamenwerking: Ontdek de sleutel tot digitale logistieke transformatie
Als bedrijf ben je pas écht klaar voor de digitale toekomst wanneer je volledig digitaal samenwerkt. Maar hoe creëer je die solide basis? Hoe blijf je de veranderingen de baas?

In deze rondetafel workshop van Logistiek Digitaal bundelen leden en experts hun krachten om scherpe inzichten te delen en concrete oplossingen te formuleren. Ontdek daarnaast het concrete aanbod van Logistiek Digitaal, dat onder andere bestaat uit kosteloos advies, programma's en ondersteuning bij digitalisering voor MKB-bedrijven in de logistieke sector. Grijp deze kans om actief deel te nemen, neem het voortouw en laten we samen de digitale revolutie omarmen!

8. Duurzame havenlogistiek/Ketensamenwerking: Noodzaak voor CO2-registratie
Ontdek de sleutel tot verduurzaming van jouw bedrijf door het meten van CO2-emissies en deze te verminderen op basis van betrouwbare informatie. In deze workshop, georganiseerd door de FENEX community, delen we praktische inzichten en belichten we de koppeling tussen CSRD, CO2-rapportage, besparingen, aansprakelijkheid en langetermijn waardecreatie.

Ontdek tevens hoe je 'digital ready' kunt worden met het aanbod van Logistiek Digitaal, dat gratis advies, programma's en digitaliseringssupport biedt voor MKB-bedrijven in de logistieke sector.

9. Duurzame havenlogistiek/Ketensamenwerking: Noodzaak voor CO2-reductie
‘Ontdek de sleutel tot CO2-reductie in transport en logistiek! In deze workshop verkennen we samen de beste kansen: van alternatieve vervoermiddelen tot hernieuwbare brandstoffen en efficiëntieverbeteringen. We gaan ook in gesprek over nieuwe mogelijkheden, zoals opladen tijdens het rijden met een bovenleiding systeem. Of je nu elektrificeert, samenwerkt of nieuwe logistieke afspraken maakt, het hangt af van jouw markt en mogelijkheden. Zoom in op de techniek en beschikbaarheid van voertuigen, laadinfrastructuur en het cont(r)act met netbeheerders. Voor hernieuwbare brandstoffen kijken we naar de beschikbaarheid en de meerkosten en, waar het gaat om efficiëntieverbetering door samenwerking tussen vervoerders en verlader, bespreken we interactief de mogelijkheden in de praktijk. Bespaar kosten, verminder risico’s en ontdek praktische oplossingen voor jouw bedrijf. Deze workshop is niet alleen een noodzaak, maar een kans die je niet wilt missen!’

10. Ondermijning: Modus Operandi, Toolbox Weerbaarheid en Showcase training Ronselaar
In deze interactieve bijeenkomst deelt de Task Force ‘Organized Crime’ van de politie ervaringen en modus operandi, met speciale aandacht voor het waterbedeffect en de verplaatsing van ondermijning naar de verschillende transportsectoren, havens, terminals en vervoersmodaliteiten, waaronder ferry vervoer, shortsea en achterlandtransport. TLN toont hoe zij haar leden weerbaarder maakt met de ontwikkelde toolbox, waarmee bedrijven maatregelen kunnen nemen om georganiseerde criminaliteit te voorkomen. De focus ligt op vormen van smokkel en ladingdiefstal, waarbij de toolbox bedrijven hulp biedt bij het inventariseren van risico's, het nemen van maatregelen op het gebied van digitale, fysieke en sociale weerbaarheid en richting biedt voor verdere ondersteuning. We bespreken tevens hoe bedrijven kunnen bijdragen aan het voorkomen van criminele ondermijning in hun specifieke deelmarkt. In deze workshop krijgen we ook een voorproefje van de training 'Ronselproof in de haven', die specifiek gericht is op bewustwording van drugscriminaliteit en ronselpraktijken in onze havens.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports

Netwerken met collega-ondernemers

Via TLN ontmoet je collega-ondernemers. Zowel fysiek als online. Samen weet je meer en kun je informatie delen over wat het betekent om als ondernemer actief te zijn in de logistieke- en transportsector.