0-emissie in 2025: werk aan de winkel!

0-emissie belevering van binnensteden in 2025 ligt ondanks alle inspanningen tot nu toe niet zonder meer binnen handbereik. Dat blijkt eens te meer uit tellingen in Rotterdam, gehouden in de eerste 2 weken van juni.

​Ruim 47.400 bestelbusjes, bijna 1.500 bakwagens en ruim 4.800 vrachtauto’s passeerden de verschillende meetlocaties. Weliswaar een momentopname, maar als er voor het gemak van uit wordt gegaan dat in 2025 alleen al voor Rotterdam dergelijke aantallen voertuigen met 0-emissie beschikbaar moeten zijn, dan luidt de conclusie dat concrete actie door (keten)partners en (lokale) overheden absoluut noodzakelijk is.

Privileges

Een goed voorbeeld van concrete actie is het bieden van privileges aan ondernemers die al voor 2025 investeren in 0-emissie voertuigen. Immers, het business model is voor deze ondernemers niet eenvoudig sluitend te krijgen zolang collega-ondernemers met conventionele – en daardoor minder kostbare en meer bedrijfszekere – voertuigen over dezelfde mogelijkheden beschikken. Privileges zijn bijvoorbeeld het gebruik van busbanen, meer mogelijkheden om te laden en te lossen en gelegenheid om ook buiten de venstertijden winkels te bevoorraden.

Definitie

Om de transitie naar 0-emissie belevering van binnensteden mogelijk te maken, is het tevens noodzakelijk dat gemeenten een concrete definitie van ‘binnenstad’ geven. Zodat duidelijk is wat precies het gebied is waarbinnen vanaf 2025 met 0-emissie moet worden gereden en ondernemers op basis daarvan hun berekeningen kunnen gaan maken.

Tijdig

Ook zullen ten minste twee vrachtautoleveranciers tijdig voldoende 0-emissie voertuigen moeten kunnen leveren en dienen er voldoende onderhoud- en servicepunten voor deze categorie voertuigen beschikbaar te zijn. Ten slotte moet ook de ontwikkeling van de (snel)laadinfrastructuur voor 0-emissievoertuigen in de pas lopen, om genoemde doelstellingen richting 2025 te kunnen realiseren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs