13 procent minder Nederlandse Mautkilometers

Dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de logistieke sector ondervinden veel leden van TLN aan den lijve. Dit komt onder meer tot uiting in de Duitse Mautstatistiek. Die laat duidelijk een sterke terugval in kilometers en ritten op het Duitse wegennet in de maand april zien.

Afgelopen maart was de daling in afgelegde kilometers en Mautritten nog beperkt. In vergelijking met maart 2019 legden Nederlandse vervoerders op de Duitse Mautwegen 2,4 procent minder kilometers af en voerden ze 2,6 procent minder ritten uit ten opzichte van een jaar eerder. In april zette de daling echter sterk in: het aantal Nederlandse kilometers nam ten opzichte van een jaar eerder af met 12,9 procent en het aantal Mautritten liep terug met 14,7 procent.

Poolse vervoerders

Deze op zich forse dalingspercentages zijn nog beperkt als ze worden vergeleken met de vervoerslanden die het meest actief zijn op de Duitse wegen. Polen, qua kilometers het belangrijkste buitenlandse vervoersland, zag het aantal kilometers met 20 procent dalen, van 552 miljoen in maart naar 442 miljoen in april. Die daling van 110 miljoen kilometer is trouwens groter dan het totale aantal Nederlandse Mautkilometers (83 miljoen in april). Tsjechische voertuigen legden zelfs 32 procent minder kilometers af dan een jaar terug.

Internationale goederenstromen

De gedaalde vervoerstromen zijn voor een deel te verklaren vanuit de onderliggende internationale goederenstromen: ‘De Duitse export is in april ingestort. De uitvoer daalde met 24 procent in vergelijking met de maand ervoor, terwijl de import met 16,5 procent afnam. De daling van de export is de grootste sinds de start van de telling in 1990, zo blijkt uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports