27 september: landelijke ARBO-inspectie dag bij distributiecentra

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd op verschillende locaties in het land inspecties uit te voeren bij distributiecentra. De nadruk bij de inspecties zal liggen op de onderwerpen: aanrijdgevaar, het hebben van een verkeersplan en het vallen van hoogtes. Deze onderwerpen zijn gekozen omdat uit eerdere inspecties is gebleken dat hier vaak ongevallen mee gebeuren. Ook zal er gekeken worden naar fysieke belasting omdat langdurige blootstelling aan lichamelijke overbelasting kan leiden tot ernstig verzuim en zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid.

De Arbeidsinspectie is bevoegd inspecties uit te voeren zonder van tevoren afspraken te maken met het te bezoeken bedrijf. Ook heeft de Inspectie geen toestemming nodig van de werkgever om het bedrijf binnen te gaan. De inspecteur (één of meerdere) zal zich allereerst legitimeren en daarna het doel van het inspectiebezoek aan de werkgever uitleggen. Vervolgens gaat de inspecteur aan het werk. Daarbij kan hij om inzage vragen in documenten en gegevens en vragen stellen aan medewerkers. Werkgevers zijn verplicht hun medewerking te verlenen. Zij hebben hierin geen keuze, ook kunnen zij de werkwijze van de inspecteur niet beïnvloeden.

De Inspectie vindt het belangrijk dat bedrijven er alles aan doen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid van elk bedrijf. De RI&E helpt om alle Arbo risico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen. Het hebben van een RI&E is verplicht en het ontbreken kan leiden tot een boete van maximaal 4500 Euro (afhankelijk van de bedrijfsgrootte).

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.