4,4 procent minder goederen over de weg naar Duitsland

In vergelijking met een jaar eerder daalde het wegtransport naar Duitsland in 2016 met 4,4 procent. Dat meldde het CBS eerder vandaag.

Duitsland is voor Nederland de belangrijkste buitenlandse bestemming voor het goederenvervoer over de weg. In 2016 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s ruim 24 miljoen ton aan goederen naar onze Oosterburen. In vergelijking met 2015 daalde het wegtransport naar Duitsland in 2016 met 4,4 procent. Dit betreft het totale bilaterale goederenwegvervoer met Duitsland. Het beroepsgoederenvervoer met Duitsland liep 5 procent terug, het in omvang veel kleinere eigen vervoer op Duitsland nam 0,4 procent af.

Ontwikkeling

Deze daling past in een langer lopende ontwikkeling in het beroepsgoederenvervoer over de weg van Nederland en Duitsland. Waar Nederlandse wegvervoerders in 2005 nog 32,6 miljoen ton goederen vanuit Nederland naar Duitsland transporteerden, bedroeg dat in 2015 25 miljoen ton, een daling van 23 procent.

Aandeel loopt terug

Nederlandse vervoerders verzorgden in 2005 75 procent van het wegvervoer van Nederland naar Duitsland. Ook omdat het totale vervoer met 5,6 procent is afgenomen, is het Nederlandse aandeel in 2015 teruggelopen naar 61 procent. Duitse vervoerders hebben hun aandeel van rond 23 procent weten te handhaven.

Polen

Oost-Europese vervoerders, en dan met name de Polen, zijn aanzienlijk meer gaan vervoeren, zo blijkt opnieuw uit de CBS-cijfers. Waar de Polen in 2005 292.000 ton in Nederland laadden en in Duitsland losten, was dat in 2015 3,6 miljoen ton, waarmee ze een aandeel van bijna 9 procent behaalden.

Zorgelijk

Het betreft hier overigens steeds het voor Nederland en Duitsland bilaterale vervoer; voor de andere vervoerslanden is het uiteraard derdelandenvervoer. Maar zorgelijk is dat het Nederlandse cabotagevervoer in Duitsland en het derdelandenvervoer naar- en vanuit Duitsland in 2016 ook zijn gedaald.

Voorzichtig

Overigens moet dit soort cijfers voorzichtig worden gebruikt, zeker als het een langere periode betreft. De cijfers luidden in vervoerd gewicht en gewicht is een steeds minder goede maatstaf voor vervoersprestaties, omdat het gewicht van veel producten afneemt en hun volume toeneemt. Ook kunnen Nederlandse bedrijven vanuit vestigingen in Duitsland of elders in Europa transporten tussen Nederland en Duitsland verzorgen. Dit vervoer komt dan niet in de Nederlandse vervoersstatistieken tot uiting. Eurostat-statistieken laten zien dat, hoewel Nederland in Europa marktaandeel verliest, het op meerdere landenrelaties nog een leidende positie inneemt.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports