Aangifte Ladingdiefstallen voortaan digitaal

De politie is per 1 juni gestopt met het telefonisch loket voor het aangifte doen van ladingdiefstallen. In plaats daarvan kunnen bedrijven digitaal aangifte doen. Op het politiebureau kan je ook terecht voor een aangifte, maar alleen nog op afspraak.

In 2017 heeft de politie, mede na lobby vanuit TLN, één centraal telefonisch aangifteloket opgezet, dat het aangifte doen moest vergemakkelijken. De hoop was dat ondernemers sneller bereid zouden zijn om daadwerkelijk aangifte te doen in het geval van ladingdiefstal.

Telefonisch aangifteloket

Sinds het instellen van het loket schommelt het aantal ladingdiefstallen in Nederland tussen de 400 en 500 per jaar. Daarvan zijn jaarlijks tussen de 10 en 15 procent via het telefonische aangifteloket binnengekomen. Voor de politie is dat te weinig om het aangifteloket dagelijks bemenst te houden. Pogingen om het aantal aangiften via het telefonische loket omhoog te krijgen, zouden volgens de politie niet hebben geholpen. Het dringende advies van de politie is en blijft om in geval van een ladingdiefstal altijd aangifte te doen.

Vanaf 1 juni 2021 geldt bij van ladingdiefstal:

Als je als ondernemer online aangifte doet, kan je gebruik maken van een module en eenmalig een account aanmaken op https://aangifte.politie.nl/e-aangifte/loginForm.do?execution=e6s1. Deze module is ook geschikt om ladingdiefstallen aan te geven. Tevens kan personeel gemachtigd worden om aangifte te doen namens het bedrijf. Klik onderstaand voor een instructiekaart voor internetaangifte voor bedrijven.

Politie Instructiekaart Internetaangifte Bedrijven

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur