Aanleg RijnlandRoute van start

Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Floor Vermeulen hebben op 14 maart het startsein gegeven voor de aanleg van de RijnlandRoute.

​Met de realisatie van de route wordt een belangrijk verkeersknelpunt opgelost. De doorstroming van zowel het hoofdweggennet als het onderliggende wegennet worden hierdoor verbeterd.

Economisch belang

Na bijna 70 jaar van plannen maken, voorbereiding en besluitvorming wordt de nieuwe weg tussen Katwijk en de A4 bij Leiden werkelijkheid. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft zich jaren ingezet voor een spoedige realisatie van de belangrijke nieuwe oost-west verbinding. Onder andere door het economische belang van de weg te benadrukken tijdens vergaderingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Verder ontwikkelen

Bereikbaarheid van de regio is een randvoorwaarde voor de (noodzakelijke) ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid. Zonder de RijnlandRoute kunnen het Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en Space Science in Noordwijk zich niet verder ontwikkelen. Het project is opgedeeld in drie onderdelen. Het eerste onderdeel is de aanleg van de nieuwe N434 en de aanpassing van de A44 en A4.

Planning

Naar verwachting wordt de RijnlandRoute eind 2022 opgeleverd. Momenteel worden voorbereiden werkzaamheden uitgevoerd, waaronder archeologisch onderzoek en verplaatsen van kabels en leidingen. Internationale bouwcombinatie Comol5 werkt de komende maanden de detailplanning uit, in het najaar worden de werkterreinen ingericht en starten de eerste werkzaamheden. In de zomer van 2019 wordt gestart met het boren van de tunnel.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports