AanZET-subsidieregeling 2024 in beeld

Op maandag 28 augustus is de internetconsultatie gestart voor de AanZET-subsidieregeling in 2024. Daarmee maakt het Ministerie van I&W bekend hoe zij van plan zijn het subsidiebudget volgend jaar te verdelen. Voor 2024 wordt erop ingezet dat meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling doordat een bedrijf nog maximaal één elektrische vrachtauto per dag zal kunnen aanvragen. Elke dag zal beoordeeld worden of er nog subsidiebudget overblijft voor de volgende dag. Op deze manier is de bekritiseerde loting van 2023 niet langer nodig en hebben ook kleinere transportbedrijven gelijke kansen.

De subsidiebedragen worden naar beneden aangepast. Dat is noodzakelijk vanwege de staatssteunregels die intussen in Brussel zijn gewijzigd en die gelden voor alle lidstaten van de EU. Met de keuze voor matiging van de subsidiebedragen voorkomt het ministerie dat een subsidieregeling ingevoerd dient te worden die uitgaat van een concurrerende bieding. Die mogelijkheid zal nog nader bestudeerd worden voor de latere subsidiejaren maar bleek te complex om nog voor 2024 in te voeren.

Het subsidieverschil tussen kleinere en grotere bedrijven blijft bestaan. De maximale subsidie zal in 2024 variëren van 6.100 euro voor een lichte bakwagen voor een groot bedrijf tot 98.800 voor een zware bakwagen of trekker voor een klein bedrijf. Voor de leasemarkt komt er ook een mogelijkheid voor sale en leaseback waardoor de subsidieaanvragen via de transportbedrijven kunnen worden afgewikkeld. De concept-regeling AanZET voor 2024 kun je inzien en desgewenst van commentaar voorzien op deze website (het jaar van de consultatie). De consultatie staat open tot 25 september 2023. De definitieve versie van de AanZET-regeling zal naar verwachting in november gepubliceerd worden en zal volgend jaar van 30 januari tot 29 maart beschikbaar zijn.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.