Accijnsverlaging op brandstoffen eindigt

De verlaging van de accijnstarieven die van toepassing is vanaf 1 april 2022 eindigt deels per 1 juli 2023. Het kabinet had op 1 april 2022 de accijns op benzine, diesel en lpg/lng tijdelijk verlaagd met 21% met als doel de sterk gestegen prijzen van brandstoffen te dempen.

Op 1 juli 2023 wordt de accijns verhoogd met de jaarlijkse indexatie en de in het Klimaatakkoord opgenomen verhoging van het accijnstarief voor diesel. In de tweede helft van 2023 blijven de brandstofprijzen deels gedempt doordat de genoemde verlaging die geldt sinds 1 april 2022 voor de helft van de oorspronkelijke verlaging in stand blijft. Ook blijft de wettelijk verschuldigde additionele heffing over de veraccijnsde voorraad bij de verhogingen per 1 juli 2023 en 1 januari 2024 buiten toepassing.

De accijnstarieven per liter bedragen daardoor per 1 juli 2023 voor ongelode benzine 78,91 cent, voor diesel 51,63 cent en voor LPG 18,82 cent.

De accijnstarieven vanaf 1 januari 2021 voor diesel per liter weergegeven:

Tarief per 1 januari 2021 – € 0,522
Tarief per 1 januari 2022 – € 0,528
Tarief per 1 april 2022 – € 0,417
Tarief per 1 januari 2023 – € 0,417
Tarief per 1 juli 2023 – € 0,516

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.