Achterstanden te lijf met werving en opleidingen

De RDW kampt al enige tijd met langere doorlooptijden voor (type)goedkeuringen van nieuwe voertuigen. De oorzaken hiervan zijn hardnekkig. Toch krijgt zijn organisatie volgens Maarten Balk, directeur Vehicle Regulations & Admission, langzaam maar zeker grip op het probleem, dat vooral een arbeidsmarktvraagstuk blijkt te zijn. De van vlotte keuringen afhankelijke Ard Jongeneel, Technisch Directeur bij Jongeneel Transport, heeft zo zijn gedachten over een mogelijke oplossing die zou kunnen bijdragen aan het wegwerken van de achterstanden.

Vooral fabrikanten die een voertuig op kenteken willen krijgen, lopen tegen de vertraagde afhandeling van keuringsaanvragen aan, zegt Maarten Balk, directeur Vehicle Regulations & Admission van de RDW. ‘Voertuigen blijven langer stilstaan dan gewenst en dat vinden we heel vervelend.’

Ter nuancering: de wachttijden zijn inderdaad te lang, maar wel stabiel, vervolgt hij. Hij geeft een analyse van de oorzaken van de vertraging. Die zitten volgens hem niet alleen in hoog ziekteverzuim, het na de coronapandemie sterk gestegen aantal keuringsaanvragen of in de nieuwe EU-keuringsvoorschriften. De grootste uitdaging blijkt het werven van voldoende personeel te zijn om de keuringen überhaupt voldoende voortvarend te kunnen uitvoeren. ‘Het keuren van zware voertuigen is in veel gevallen heel specialistisch werk. Dat geldt zeker voor vrachtwagens die gevaarlijke stoffen moeten vervoeren.’

Soms ook langdurige inwerktijden

Is het krijgen van voldoende personeel in deze moeilijke arbeidsmarkt op zich al lastig genoeg, sommige opleidingstrajecten voor speciale keuringen zijn bovendien intensief en duren soms wel tot een jaar. ‘Ons bevoegde keuringsteam voor de hele specialistische ADR-typegoedkeuringen bestaat uit slechts vijf mannen. Er hoeft maar eentje ziek te worden en we hebben een capaciteitsuitval van 20 procent.’ Dat opschaling qua bemensing hoognodig is, beaamt Balk dan ook direct. ‘We zijn al over de hele breedte nieuw personeel aan het werven en mensen die al bij ons werken, leiden we breder op zodat zij meer keuringen, beoordelingen en tests kunnen uitvoeren. De afgelopen maanden is het gelukt om een aanzienlijk aantal nieuwe mensen aan te nemen.’

Al met al zouden deze positieve impulsen moeten gaan renderen. Balk zegt het nog wel met de rem erop. Deze arbeidsmarkt is te complex om harde toezeggingen te kunnen doen. Toch kan hij voorzichtig tevreden zijn. ‘Zakelijke klanten die veel gebruikmaken van onze diensten vinden hun weg inmiddels en weten waar ze moeten zijn om zaken vlot te trekken als dat nodig is. Voor die klantgroep is het probleem al beheersbaarder geworden. Daarnaast hebben we met TLN afgesproken dat we voor nijpende gevallen maatwerk toepassen. Ondernemers die hieronder vallen, proberen we versneld te helpen.’ 

Buitenlandse keuringen accepteren

Volgens de service-ethiek van Ard Jongeneel, technisch directeur van Jongeneel Transport, is een klant ‘nee’ verkopen eigenlijk geen optie. Het gevolg is dat je bij bepaalde ritten hooguit quitte speelt en soms verlies draait. Omdat materieel dat nog gekeurd moet worden niet inzetbaar is. ‘Je moet dan materieel inhuren tegen hogere tarieven. Ik werd met die optie geconfronteerd voor een paar opleggers in aanbouw in Duitsland. Daar moesten wij meer dan drie maanden op wachten voordat de eindkeuring en alle benodigde papieren in orde waren.’ Jongeneel noemt het een onhoudbare situatie, waar helaas veel ondernemers mee te maken hebben.

Begrip voor de vertragingen bij de RDW heeft hij wel. Een deel van de problematiek kan überhaupt niet volledig op het conto van de keuringsorganisatie worden geschreven, vindt Jongeneel. Maar als rasondernemer kijkt hij toch liever naar oplossingsrichtingen. ‘Het zou helpen als keuringen voor materieel uit het buitenland, die al in het buitenland plaatsvinden, óók in Nederland geldig worden verklaard. Tijdens de coronapandemie was er een periode dat de RDW niet naar het buitenland toe mocht. Toen werden keuringen van buitenlandse instanties ineens wél geaccepteerd. Als we dat nu weer zo doen, dan kan de RDW zich concentreren op zaken waartoe buitenlandse instanties niet gerechtigd zijn, zoals het toekennen van kentekens. Zo neem je in ieder geval één oorzaak van de lange wachttijden weg.’

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN. Auteur: Baart Koster

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.