Actie op betere doorstroming van MBO naar HBO

ROC’s gaan doorstroming naar HBO stimuleren. Kans op succes is groter als studenten ook op HBO een leer/werkvariant kunnen volgen.

Nieuwsfeit

De middelen voor Loopbaanoriëntatie gaan ook worden ingezet om een betere voorbereiding op doorstroom van MBO naar HBO voor elkaar te krijgen.

Gevolgen voor transportondernemer

Een Bbl’ers of stagiair op Mbo4-niveau zal in de toekomst wellicht vaker door willen leren richting een relevante hbo-opleiding.

Inzet TLN

TLN werkt samen met VNO-NCW en Ministerie van EZ aan een pilot om ook op Hbo-niveau een leer/werk-traject mogelijk te maken. Zo blijft de student beschikbaar voor het bedrijf, terwijl de kennis die wordt vergaard tijdens de HBO-studie ook aan het bedrijf voordelen biedt.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord