Actualiteiten over zero-emissiezones

Met ingang van januari 2025 voeren de meeste grotere gemeenten een zero-emissiezone in. Vanaf dat moment zijn die zones voor vracht- en bestelauto’s met een verbrandingsmotor alleen nog toegankelijk met een ontheffing of vrijstelling. Op de website www.opwegnaarzes.nl kun je controleren of je Euro VI-voertuigen vanaf 2025 nog gebruikt kunnen worden in deze gebieden.

Bovendien is er sinds kort een overzicht beschikbaar van de geldende Vrijstellingen en ontheffingen. Deze informatie helpt veel ondernemers bij de voorbereidingen voor distributie in zero emissiezones.

Brief RDW

Onlangs ontvingen 43.000 ondernemers in de transport- en logistieke sector een brief van de RDW waarin gewezen werd op de aanstaande zero emissiezones. De brief bevatte bovendien een bijlage met de kentekens van vrachtauto’s die niet meer ingezet mogen worden in de geplande zero emissiezones. In deze bijlage was geen rekening gehouden met de overeengekomen regelingen voor vrijstelling en ontheffing. De RDW heeft de verwarring die dit heeft opgeleverd ingezien. Daarom heeft de RWD zich voorgenomen in het najaar opnieuw een brief met actualiteiten over de zero emissiezones te verzenden naar de kentekenhouders.

Vorige week verzocht kamerlid Van Haga de regering om ondernemers de mogelijkheid te geven om een ontheffing voor de zero-emissiezone aan te vragen als zij door een zwaarwegende reden niet over kunnen stappen op emissieloos vervoer. In de media circuleerde deze motie de afgelopen dagen onder de noemer ‘Pauzeknop zero emissiezones’. Dat blijkt onjuist. In de motie van Van Haga over de zero emissiezones komt het woord pauzeknop niet voor. Er bestaat in de vorm van een hardheidsclausule al een mogelijkheid voor ondernemers om een ontheffing aan te vragen wanneer zwaarwegende redenen de overstap naar zero emissie verhinderen. TLN benadrukt opnieuw dat ondernemers in de gelegenheid gesteld moeten worden om tijdig over te schakelen naar zero emissie vervoer. Beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn cruciaal terwijl de subsidiebudgetten voor de aanschaf van elektrische vrachtauto’s ontoereikend zijn en de netcongestie op specifieke locaties de vereiste, zwaardere netaansluiting blokkeren. Ondanks de val van het kabinet moeten hier snel oplossingen voor komen die ondernemers perspectief geven.

www.opwegnaarzes.nl

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.