Advies Samen Kansrijk Opleiden naar Minister Dijkgraaf

Nederland heeft meer vakkrachten nodig om vacatures te vervullen en maatschappelijke opgaven voor elkaar te krijgen. In vrijwel alle sectoren is sprake van tekorten op de arbeidsmarkt en dat is een blijvende uitdaging. Om bijvoorbeeld van de energietransitie een succes te maken, zodat ook de sector transport en logistiek voor duurzame mobiliteit kan kiezen, zijn er MBO-ers nodig. Meer jongeren moeten daarom voor het MBO gaan kiezen. Niet elke verandering leidt tot meer vacatures. Door vergaande automatisering en digitalisering, verdwijnen bijvoorbeeld economisch-administratieve banen voor een groot deel. Voor jongeren is het daarom belangrijk dat ze gemotiveerd een studiekeuze maken met optimale kansen op duurzame bestaanszekerheid.

De SBB Taskforce Doelmatigheid, onder leiding van Lodewijk Asscher, adviseert daarom om de jongeren kansrijk op te leiden. Dat betekent dat de student kiest uit een aanbod van palet opleidingen die optimale kansen bieden op de arbeidsmarkt. Dat betekent ook dat de MBO opleiding niet stopt na het behalen van een diploma. Het is nodig werkenden en werkzoekenden van nu en van de toekomst structureel klaar te stomen, door leven lang ontwikkelen vanaf het begin te organiseren. Dit advies bepleit dan ook een stevig koerswijziging waar onderwijs en (georganiseerd) bedrijfsleven samen vol voor kiezen.

De uitwerking van dit advies, dat waarschijnlijk verstrekkende gevolgen zal hebben, heeft gevolgen voor het opleidingsaanbod in diverse regio’s. Caroline Blom (Strategisch Arbeidsmarktbeleid TLN) maakt, samen met Doekle Terpstra, deel uit van deze Taskforce namens de Technische Brancheorganisaties. Vragen over het herinrichten van opleidingen in de regio naar een meer arbeidsmarktgericht aanbod kunnen worden gesteld via cblom@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.