Afbuigassistent vanaf 1 juli verplicht voor LZV’s in Duitsland

LZV’s die in Duitsland rijden, moeten vanaf 1 juli 2022 voorzien zijn van een afbuigassistent-systeem en meeknipperende zijmarkeringslichten. De strengere veiligheidsvoorschriften waren al langer van kracht voor nieuwere voertuigen, maar gelden nu voor alle LZV’s.

De voorwaarden voor het rijden met LZV’s in Duitsland zijn vastgelegd in een zogenaamde Ausnahmeverordnung voor voertuigen en voertuigcombinaties met extra lengte. De basis Verordnung dateert van 5 januari 2012. Deze is inmiddels een aantal keren gewijzigd. Met de negende wijziging die op 20 september 2019 van kracht is geworden, zijn ook strengere veiligheidseisen voor LZV’s ingevoerd.

Dode hoek

De afbuigassistent maakt hier deel van uit. Het is een hulpsysteem die de dode hoek naast de vrachtauto bewaakt en de chauffeur waarschuwt bij het rechts afslaan als er voetgangers of fietsers zich in deze zone bevinden. Ook moeten de zijmarkeringslichten bij het afslaan over de gehele voertuiglengte knipperen om andere verkeersdeelnemers beter te waarschuwen.

Alle LZV’s

De nieuwe eisen gelden vanaf 1 juli 2020 voor LZV’s die na 1 juli 2019 in Duitsland zijn toegelaten. Met ingang van 1 juli 2022 moeten alle LZV’s die in Duitsland rijden hieraan voldoen.

Meer weten?

Contact de experts

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.