Bedrag verblijfskosten 2019 voor eigen rijders vastgesteld

De Belastingdienst heeft onlangs het bedrag voor de verblijfskosten van 2019 voor eigen rijders vastgesteld.

​Transportondernemers die meerdaagse of meerdere keren per week internationale ritten rijden, mogen €37,50 van de winst aftrekken als verblijfskosten. In 2018 was dit bedrag €36,50. De vertrek- en terugkomdag telt hierbij voor de helft mee. Belastingplichtige dienen wel hun aantal gereden dagen inzichtelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het laten zien van een rittenstaat of via de gegevens van de tachograaf.

Twee voorwaarden

De regeling geldt ook voor ondernemers die op meer dan vijftig kilometer van hun woonplaats beginnen aan hun werkdag. Dit geldt ook als de internationale rit korter duurt dan 24 uur. Er gelden twee voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Als eerste dienen de ritten plaats te vinden op aaneengesloten dagen. Ten tweede moet het traject van elke rit op een afstand van 50 km buiten het woonadres van de transportondernemer plaatsvinden.

Aftrek werkelijke kosten

Transportondernemers kunnen ook kiezen voor een aftrek van de werkelijke kosten. Eén keer per jaar moet de keuze tussen het vaste bedrag (de forfaitaire aftrek) en de aftrek van de werkelijke kosten worden gemaakt. Dit geldt dan ook voor alle ritten van dat jaar. Klik hier voor meer informatie.​

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur