Btw (en vervoer)

Dit dossier ‘btw en vervoer’ geeft een helder beeld van de belangrijkste regelingen van de btw-heffing in het beroepsgoederenvervoer, zoals die vanaf 1 januari 2010 gelden. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis en expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.